Thông báo về việc đóng tiền bảo hiểm y tế sinh viên năm 2018

      THÔNG BÁO

V/v đóng tiền bảo hiểm y tế sinh viên năm 2018

Căn cứ Công văn số 1820/BHXH-QLT ngày 25/07/2017 của Bảo hiểm Thành phố
Hà Nội về việc thực hiện BHYT HSSV năm học 2017-2018;

Học viện Nông nghiệp Việt Nam hướng dẫn việc tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc đối với tất cả các sinh viên đang học tại Học viện trong năm 2018 như sau:

1.      Đối tượng đóng bảo hiểm y tế năm 2018

Tất cả sinh viên đang học tập tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam chưa có thẻ BHYT hoặc có thẻ BHYT đã hết hạn.

Lưu ý:

Sinh viên có thẻ BHYT Học viện hạn thẻ đến 31/12/2018 (K59-hệ 5 năm, K60, K61, K62) và sinh viên có thẻ BHYT đối tượng khác đã nộp minh chứng năm 2018 và sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp tháng 7 không cần phải đóng tiền.

2.      Mức phí bảo hiểm y tế:

Mức đóng 220.000 đồng/sinh viên với thời hạn sử dụng thẻ từ 01/8/2018 – 31/12/2018

Mức phí trên đã nước nhà nước đã hỗ trợ 30% theo diện học sinh, sinh viên.

3. Hình thức thu: Thu qua tài khoản của cá nhân mở tại NHTMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Chương Dương. Cách thức thực hiện như nộp tiền học phí.

(Lưu ý: Số dư trong tài khoản phải bao gồm tiền BHYT phải đóng + 50.000 đồng phí duy trì tài khoản ngân hàng)

4. Thời gian thu tiền: Từ ngày 15/7/2018 đến ngày 31/7/2018.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc xin liên hệ:

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, P101 Nhà hành chính.