Thông báo về việc xét cấp học bổng Viettel năm học 2018-2019

Trong năm học 2018-2019, Tập đoàn quân đội Viettel chi nhánh Gia Lâm tài trợ 10 suất học bổng cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam, mỗi suất trị giá 2.000.000 đồng. Đối tượng xét cấp học bổng là sinh viên K60, K61, K62 đạt kết quả học tập trong năm học 2017-2018 từ loại Khá trở lên. Ưu tiên các sinh viên có thành tích nghiên cứu khoa học đạt giải cấp Học viện trở lên, đạt giải trong các cuộc thi Khởi nghiệp trong hoặc ngoài nước, có bài báo quốc tế hoặc trình bày tại Hội thảo quốc tế năm học 2017-2018.

Hồ sơ bao gồm:

–         01 bản photo Chứng minh thư nhân dân;

–         Bảng điểm năm học 2017-2018 (in từ hệ thống Ban quản lý đào tạo);

–         Giấy xác nhận đạt giải trong các cuộc thi Khởi nghiệp trong hoặc ngoài nước (nếu có);

–         Giấy xác nhận tham gia hội thảo quốc tế, có bài báo quốc tế, hoặc giấy khen nghiên cứu khoa học cấp Học viện trở lên (nếu có).

Khoa CNTT  thông báo tới toàn thể sinh viên K60, 61, 62 được biết để nộp hồ sơ tại văn phòng khoa trước 11h00, ngày 19/9/2018, sau đó khoa sẽ chọn 01 sinh viên để gửi danh sách lên Học viện.