Công ty TNHH Tự động hóa thị giác máy thông báo tuyển dụng

Công ty TNHH Tự động hóa thị giác máy trân trọng gửi thông tin tuyển dụng năm 2018 tới các bạn sinh viên Khoa Công nghệ thông tin.

Nội dung Thông báo xem tại đây.