Thông báo Kế hoạch chấm điểm rèn luyện trực tuyến cho kỳ 2 năm học 2017-2018

Triển khai việc chấm điểm rèn luyện trực tuyến cho kỳ 2 năm học 2017-2018, Khoa Công nghệ thông tin thông báo kế hoạch như sau:

I. Đối tượng: Toàn sinh viên Khoa Công nghệ thông tin (Trừ sinh viên K63)

Để hoàn thành chấm điểm rèn luyện trực tuyến, sinh viên truy cập website tại đây (có thể download  hướng dẫn sử dụng phần mềm)

Tên truy nhập: Mã sinh viên

Mật khẩu mặc định: 12101956 (có thể đổi pass sau khi truy nhập)

Thời gian: từ 4/10- 18h00 ngày 8/10/2018

II. Đối tượng: Lớp trưởng (tất cả các lớp)

Đề nghị lớp trưởng các lớp tham gia buổi tập huấn sử dụng phần mềm chấm điểm rèn luyện trực tuyến, phục vụ việc rà soát chấm điểm rèn luyên từ ngày 9/10-10/10/2018

Thời gian: 18h ngày thứ hai, 8/10/2018

Địa điểm: P321 Nhà hành chính