[Mới bổ sung hướng đề tài] Thông báo về việc nộp đơn đăng ký đề tài KLTN và TTCN – Học kỳ 2 năm học 2018-2019

Để chuẩn bị cho việc đăng ký đề tài Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) và Thực tập chuyên ngành (TTCN) vào học kỳ 2 – năm học 2018-2019,  Khoa Công nghệ thông tin thông báo tới sinh viên nghiêm túc thực hiện như sau:

  1. Về Khóa luận tốt nghiệp:

– Theo Quy định về việc bổ sung quy định KLTN, Bắt đầu từ học kỳ 2 năm học 2018-2019 yêu cầu tất cả những sinh viên làm KLTN đều bắt buộc phải thực tập >=10 tuần tại cơ sở hoặc tham gia thực hiện đề tài, dự án với Giảng viên.

– Sinh viên cần chủ động liên hệ với các thầy cô để thống nhất hướng đề tài hoặc có thể tự đề xuất đề tài khác với giảng viên hướng dẫn. Danh sách hướng đề tài Khóa luận tốt nghiệp (Download tại đây).

  1. Về Thực tập chuyên ngành:

– Theo Quy định về việc bổ sung quy định TTCN, Bắt đầu từ học kỳ 2 năm học 2018-2019 yêu cầu tất cả những sinh viên làm TTCN đều bắt buộc phải thực tập 6 tuần tại cơ sở (thời gian từ ngày 31/12/2018 đến ngày 25/02/2019) hoặc tham gia thực hiện đề tài, dự án với Giảng viên. Trong học kỳ, sinh viên làm TTCN được đăng ký tối đa 25 tín chỉ (Lưu ý: Do chỉ còn 9 tuần học nên các em chủ động sắp xếp đăng ký các môn học cho hợp lý).

–  Sinh viên cần chủ động liên hệ với các thầy cô để thống nhất hướng đề tài hoặc có thể tự đề xuất đề tài khác với giảng viên hướng dẫn. Danh sách hướng đề tài Thực tập chuyên ngành (Download tại đây).

– Mỗi nhóm TTCN không quá 03 sinh viên. Trường hợp đặc biệt nhóm có 4 SV do Trưởng Khoa quyết định.

Sinh viên cần đăng ký online và nộp đơn đăng ký (theo mẫu) có xác nhận của Giảng viên hướng dẫn tại Phòng 316 – Tầng 3 – Nhà Hành chính trước ngày 16h00, ngày 14/12/2018. Mẫu đơn xem trên website khoa, vào mục Các mẫu văn bản: https://fita.vnua.edu.vn/tai-lieu-van-ban/mau-van-ban/