Thông báo về việc đăng ký KLTN trong HK1_năm học 2019-2020

Căn cứ theo Quy định dạy và học đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ về việc thực tập cuối khóa, làm khóa luận tốt nghiệp. Bắt đầu từ học kỳ 1 năm học 2019-2020 việc đăng ký học phần KLTN có sự thay đổi so với kỳ trước nên Khoa Công nghệ thông tin thông báo tới những sinh viên  đủ điều kiện làm KLTN  như sau:

1. Điều kiện được làm KLTN:

– Sinh viên đã  tích lũy được 80% số tín chỉ trong chương trình đào tạo và điểm TBTL>=2.0

– Đối với sinh viên đến thời điểm xét chỉ còn duy nhất khóa luận tốt nghiệp thì điểm TBTL>=1.95

2. Quy trình đăng ký

Bước 1: Kỳ này BQLĐT sẽ không mở học phần khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên đăng ký online, vì vậy những sinh viên đủ điều kiện sẽ nộp đơn đăng ký học phần (Download mẫu) tại Văn phòng khoa trước ngày 08/05/2019. Sau đó Khoa sẽ gửi danh sách lên BQLĐT và BQLĐT sẽ kiểm tra, đăng ký.

Bước 2: Những sinh viên đủ điều kiện và đã nộp đơn đăng ký học phần KLTN, sẽ nộp đơn đăng ký đề tài khi có lịch cụ thể (Khoa sẽ thông báo sau).

——————–

Khoa CNTT.