Hội nghị Khoa học công nghệ Khoa Công nghệ thông tin năm 2019

Chào mừng ngày Khoa học công nghệ Việt Nam 18 tháng 5 lần thứ 9, hưởng ứng Tuần lễ khoa học công nghệ tại các đơn vị, ngày 13 tháng 05, khoa Công nghệ thông tin đã tổ chức Hội nghị Khoa học công nghệ  tuổi trẻ tại Hội trường B.

Đến tham dự Hội nghị có sự  hiện diện của ban chủ nhiệm khoa, các cán bộ, giảng viên và các em sinh viên đang học tập tại khoa.

    IMG_4956

Mở đầu Hội nghị, TS. Nguyễn Văn Hạnh- Phó trưởng khoa CNTT đã trình bày báo cáo tổng kết công tác Khoa học công nghệ của khoa năm 2018. Báo cáo đã nêu ra những thuận lợi cũng như khó khăn, các thành tích đã đạt được và mục tiêu, định hướng KHCN cho giai đoạn tiếp theo.

IMG_4961

Năm 2018 khoa Công nghệ thông tin đã nghiệm thu, 07 đề tài khoa học cấp Học viện, 03 đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học của năm 2018 và tiếp tục thực hiện 02 đề tài cấp Học viện trọng điểm, 04 đề tài cấp Học viện và 02 đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2019. Ngoài ra, các thầy cô trong khoa tham gia nhiều đề tài trên vai trò là chủ nhiệm hoặc thành viên nghiên cứu như các đề tài thuộc dự án Việt Bỉ, đề tài thuộc quỹ NAFOSTED…Trong năm vừa qua, khoa có 14 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế  trong đó 8 bài có chỉ số IF, 01 bài báo đăng trên tạp chí trong nước, 16 bài tham luận tại các hội thảo quốc gia và hội thảo quốc tế.

Tiếp nối chương trình, Hội nghị được nghe 03 bài báo cáo tham luận của các cán bộ trẻ trong Khoa, trình bày về các công trình nghiên cứu có ý nghĩa khoa học và ứng dụng cụ thể. ThS. Nguyễn Xuân Thảo với bài báo cáo “Áp dụng các mô hình MOORA và CORPAS để chọn nguyên liệu cho trồng nấm”, ThS. Lê Thị Minh Thùy trình bày báo cáo “Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp và phát triển hệ thống quản lý giáo dục theo mô hình ERP” và ThS. Nguyễn Thị Huyền báo cáo “Tìm kiếm ảnh theo nội dung dựa trên mạng Nơ-ron tích chập và phương pháp băm mã nhị phân”. Các báo cáo nhận được đánh giá tốt từ Hội đồng Khoa học và các cán bộ trong khoa.

IMG_4971

 Hội nghị khoa học công nghệ Khoa Công nghệ thông tin năm 2019 đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã đặt ra nhiệm vụ khoa học công nghệ cho năm tới, ngoài sự hỗ trợ và tạo điều kiện từ ban chủ nhiệm khoa, các cán bộ, giảng viên và sinh viên trong khoa cần nỗ lực hơn nữa để hoàn thành các mục tiêu đó.