Thông báo xét Học bổng Korcham 2019

Khoa Công nghệ thông Tin được đề xuất 01 Suất học bổng Korcham 2019 lên trường, nên những sinh viên nào đủ điều kiện trong các điều kiện sau thì phản hồi lại về khoa trước 10h00, sáng ngày 31/10 và có thể bổ sung hồ sơ sau:

Điều kiện:

Rèn luyện đạo đức tốt, có thành tích cao trong học tập, điểm học kỳ 2 năm học 2018-2019 đạt từ 3.2 điểm trở lên
> Có hoàn cảnh khó khăn (mồ côi hoặc tàn tật, khuyết tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo, hoặc mất bố, mất mẹ hoặc hộ nghèo, cận nghèo hoặc có xác nhận gia đình hoàn cảnh khó khăn…)
> Có nguyện vọng làm việc trong các doanh nghiệp Hàn Quốc sau khi tốt nghiệp
※ Học bổng được nhà tài trợ trao trực tiếp tại Lễ trao học bổng, không chấp nhận nhận thay hoặc tham dự thay.
> Học bổng: 10,000,000 VND/ Năm
> Hồ sơ xin xét duyệt học bổng
1) Giới thiệu bản thân
2) Kế hoạch học tập
3) Bản sao Kết quả học tập gần nhất học kỳ 2 năm học 2018 2019 ko tính kỳ hè