Dự án Lab Movie: Khoa Công nghệ thông tin tập huấn cách sử dụng Hệ thống VOYAGE

Dự án Lab Movie liên quan đến quản lý khảo sát sinh viên tốt nghiệp do Đại học Hà Nội là đơn vị điều phối tại Việt Nam còn điều phối chung Dự án là Đại học Università di Padova- Ý. Nằm trong khuôn khổ dự án, ngày 31 tháng 10 năm 2019, Khoa Công nghệ thông tin – Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức buổi tập huấn hướng dẫn sử dụng nền tảng Voyage cho sinh viên khóa 61.

                 TS. Nguyễn Văn Hạnh giới thiệu về nền tảng Voyage

Voyage hướng tới tạo dựng mô hình Cung – Cầu lao động cho sinh viên mới tốt nghiệp tại Việt Nam, được xây dựng trên cơ sở dữ liệu đầy đủ và chính xác. Mục tiêu hệ thống Voyage là kết nối sinh viên với doanh nghiệp trong và ngoài nước trên nền tảng công nghệ thông tin; tạo dựng mối liên kết giữa các trường đại học tham gia dự án và giữa các trường đại học với doanh nghiệp; cung cấp các công cụ đánh giá trực tuyến nhằm thu thập, cập nhật và phân tích cơ sở dữ liệu về hồ sơ năng lực của tất cả các sinh viên tốt nghiệp. Tại buổi tập huấn, TS. Nguyễn Văn Hạnh đã hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hệ thống Voyage cho gần 50 sinh viên các lớp: K61TH, K61QLTT, K61MMT, K61CNPMP.

             TS. Nguyễn Văn Hạnh hướng dẫn sử dụng nền tảng Voyage

Kết thúc buổi tập huấn, sinh viên đã biết tạo dựng hồ sơ công việc và năng lực chuyên nghiệp, khi tham gia vào hệ thống Voyage sinh viên được nhận các thông tin về cơ hội nghề nghiệp và thực tập của các doanh nghiệp, có được cơ hội tiếp cận thị trường lao động nhanh chóng, chính xác và đáng tin cậy.