Thông báo về việc đăng ký học phần Khóa luận tốt nghiệp_HK2_2019-2020

Căn cứ theo Quy định dạy và học đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ về việc thực tập cuối khóa, làm khóa luận tốt nghiệp. Khoa Công nghệ thông tin thông báo tới những sinh viên đủ điều kiện làm KLTN  như sau:

  1. Điều kiện được làm KLTN:

– Sinh viên đã  tích lũy được 80% số tín chỉ trong chương trình đào tạo và điểm TBTL>=2.0

– Đối với sinh viên đến thời điểm xét chỉ còn duy nhất khóa luận tốt nghiệp thì điểm TBTL>=1.95

  1. Quy trình đăng ký

Bước 1: Kỳ này BQLĐT sẽ không mở học phần khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên đăng ký online, vì vậy những sinh viên đủ điều kiện sẽ nộp đơn đăng ký học phần (Download mẫu) tại Văn phòng khoa trước 10h00, thứ hai ngày 18/11/2019. Sau đó Khoa sẽ gửi danh sách lên BQLĐT và BQLĐT sẽ kiểm tra, đăng ký. Những sinh viên đủ điều kiện làm KLTN không được học những môn thay thế, bắt buộc phải đăng ký học phần KLTN.

Bước 2: Những sinh viên đủ điều kiện và đã nộp đơn đăng ký học phần KLTN, sẽ nộp đơn đăng ký đề tài khi có lịch cụ thể (Khoa sẽ thông báo sau).

‘———————-

Khoa CNTT.