Thông báo Lịch báo cáo thực tập chuyên ngành_ HK1_2019-2020

Căn cứ theo Kế hoạch thực hiện thực tập chuyên ngành học kỳ 1 năm học 2019-2020, Khoa Công nghệ thông tin thông báo lịch báo cáo như sau:

Thời gian: 8h00’, thứ năm, ngày 26/12/2019

Địa điểm: Báo cáo tại các tiểu ban sau:

– Tiểu ban 1 tại Phòng 313B  – Tầng 3 nhà hành chính, danh sách sinh viên (Download tại đây).

– Tiểu ban 2 tại Phòng 302  – Tầng 3 nhà hành chính, danh sách sinh viên (Download tại đây)

– Tiểu ban 3 tại Phòng 306 – Tầng 3 nhà hành chính, danh sách sinh viên (Download tại đây)

Lưu ý:  Mỗi sinh viên báo cáo trong khoảng 20 phút (gồm cả chạy demo chương trình).

‘————————

Khoa CNTT.