Điều chỉnh Kế hoạch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp và Thực tập chuyên ngành_HK2_2019-2020

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, sinh viên được nghỉ học dài ngày nên kế hoạch thực hiện KLTN và TTCN cũng thay đổi so với kế hoạch ban đầu. Vì vậy Khoa Công nghệ thông tin thông báo điều chỉnh kế hoạch thực hiện KLTN, TTCN trong học kỳ 2 năm học 2019-2020 như sau:

Thời gian thực tập tối thiểu 10 tuần trong khoảng thời gian từ 06/01/2020 đến ngày 11/07/2020

  • 19/03/2020: Sinh viên nộp file mềm cho Giảng viên hướng dẫn gồm: Đề cương thực tập và Giấy xác nhận của đơn vị nơi sinh viên thực tập (theo mẫu); Đơn xin thay đổi tên đề tài (nếu có) hoặc đơn xin thay đổi tên cơ sở thực tập (nếu có). Sau đó GVHD tổng hợp và nộp lại BM.
  • 26/03/2020: BM nộp file mềm các sản phẩm trên về khoa qua TLĐT
  • 18/05/2020: Sinh viên nộp file mềm báo cáo tiến độ thực hiện đề tài và file mềm phiếu lấy ý kiến của đơn vị thực tập (theo mẫu) cho GVHD.
  • 25/05/2020: Các BM tổng hợp và gửi file mềm báo cáo tiến độ, phiếu lấy ý kiến của đơn vị thực tập về khoa
  • 20/06/2020: Sinh viên nộp báo cáo hoàn chỉnh, kèm theo bản photo phiếu đánh giá thực tập của cán bộ hướng dẫn tại cơ sở thực tập (Theo mẫu) hoặc phiếu đánh giá của chủ nhiệm đề tài (nếu tham gia đề tài, dự án với Giảng viên). Tùy theo tình hình diễn biến dịch Covid -19, khoa sẽ thông báo cụ thể cách thức nộp báo cáo hoàn chỉnh và lịch bảo vệ sau.

1.2.  Đối với sinh viên làm TTCN (Danh sách sinh viên)

Thời gian thực tập 6 tuần từ ngày 06/01/2020 đến 05/04/2020

  • 19/03/2020: Sinh viên gửi file mềm cho Giảng viên hướng dẫn gồm: Đề cương thực tập và Giấy xác nhận của đơn vị nơi sinh viên thực tập (theo mẫu); Đơn xin thay đổi tên đề tài (nếu có) hoặc đơn xin thay đổi tên cơ sở thực tập (nếu có).
  • 26/03/2020: Các GVHD tổng hợp và nộp lại BM. Các BM gửi file các sản phẩm trên về khoa qua TLĐT
  • 28/04/2020: Sinh viên nộp file mềm báo cáo tiến độ thực hiện đề tài và phiếu lấy ý kiến của đơn vị thực tập (theo mẫu) cho GVHD.
  • 25/05/2020: Các BM tổng hợp và gửi file báo cáo tiến độ, phiếu lấy ý kiến của đơn vị thực tập về khoa
  • 20/06/2020: Sinh viên nộp báo cáo hoàn chỉnh, kèm theo bản photo phiếu đánh giá thực tập của cán bộ hướng dẫn tại cơ sở thực tập (Theo mẫu) hoặc phiếu đánh giá của chủ nhiệm đề tài (nếu tham gia đề tài, dự án với Giảng viên). Tùy theo tình hình diễn biến dịch Covid -19, khoa sẽ thông báo cụ thể cách thức nộp báo cáo hoàn chỉnh và lịch bảo vệ sau.

Các mẫu, sinh viên download tại đây: https://fita.vnua.edu.vn/tai-lieu-van-ban/mau-van-ban/