Về việc đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (Đợt bổ sung)_HK2_2019-2020

Căn cứ theo kế hoạch thực tập Khóa luận tốt nghiệp đợt bổ sung của học kỳ 2 năm học 2019 – 2020, Khoa Công nghệ thông tin thông báo những sinh viên có nguyện vọng thực hiện KLTN đợt bổ sung thực hiện như sau:

1. Trước 16h00 ngày 13/02/2020 nộp về văn phòng khoa đơn đăng ký học phần khóa luận tốt nghiệp (theo mẫu).

2. Trước 16h00 ngày 18/02/2020 nộp về văn phòng khoa đơn đăng ký đề tài khóa luận tốt nghiệp có chữ ký Giảng viên hướng dẫn (mẫu đơn). Sinh viên chủ động liên hệ với Giảng viên hướng dẫn đề thống nhất tên đề tài và chủ động tìm cơ sở thực tập. Khoa chỉ đồng ý cho sinh viên làm KLTN khi sinh viên đủ điều kiện và đã tìm được cơ sở để thực tập

Điều kiện được làm KLTN:

+ Tiêu chuẩn được nhận khóa luận tốt nghiệp khi sinh viên đã tích lũy ít nhất 80% số tín chỉ trong chương trình đào tạo và điểm trung bình chung tích lũy tại thời điểm xét ≥ 2,00.

+ Đối với những sinh viên đã hoàn thành đủ số tín chỉ tích lũy bắt buộc của Chương trình đào tạo và chỉ còn 10 tín chỉ của khóa luận tốt nghiệp. Tiêu chuẩn được nhận khóa luận tốt nghiệp khi sinh viên đạt điểm tích lũy từ 1.95 trở lên.

+ Đã làm Thực tập chuyên ngành.

‘——————————

Khoa CNTT.