Thông báo về việc nộp đơn đăng ký xét tuyển vào các chuyên ngành K64

Căn cứ thông báo số 375/TB-HVN, ngày 18/03/2020 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc xét tuyển vào các chuyên ngành khóa 64. Khoa Công nghệ thông tin thông báo tới toàn thể sinh viên khóa 64 như sau:

1.Sinh viên tìm hiểu kỹ slide giới thiệu 4 chuyên ngành để có định hướng chọn chuyên ngành cho phù hợp, gồm 4 chuyên ngành sau:

–  Chuyên ngành: Công nghệ thông tin (Download tại đây)

–  Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm (Download tại đây)

–  Chuyên ngành: Hệ thống thông tin (Download tại đây)

–  Chuyên ngành: An toàn thông tin (Download tại đây)

2. Hình thức đăng ký vào chuyên ngành như sau:

Bước 1: Sinh viên đăng ký vào chuyên ngành online tại https://docs.google.com/forms/d/1_ymCG_Qmt_OQA17yxRT4gQObiJAgDJXa4Qnmbh_wHjQ/edit

Bước 2: Sinh viên hoàn thiện phiếu đăng ký xét tuyển chuyên ngành theo mẫu (mẫu đăng ký) và nộp phiếu theo 1 trong 3 cách sau:

– Trực tiếp tại Ban Quản lý đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Bàn số 3, Phòng 121, tầng 1, Nhà Hành chính);

– Chuyển phát nhanh qua bưu điện về địa chỉ: Bàn 3, Ban Quản lý đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Thị trấn Trâu Quỳ, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội

– Gửi bản scan phiếu đăng ký vào địa chỉ mail tranthanhha@vnua.edu.vn

3. Thời gian hoàn thành: Trước 17h00 ngày 03/04/2020

Khoa Công nghệ thông tin yêu cầu sinh viên các lớp khóa 64 nghiêm túc thực hiện!

‘———————

Khoa CNTT.