Khoa Công nghệ thông tin tăng cường hợp tác với Doanh nghiệp tìm việc làm cho sinh viên

Thực hiện theo Đề án nâng cao chất lượng đào tào tạo của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Ban chủ nhiệm Khoa Công nghệ thông tin đã có kế hoạch hợp tác với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước trong các lĩnh vực An toàn thông tin, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Phát triển phần mềm. Việc hợp tác với các doanh nghiệp với mong muốn giới thiệu được nhiều cơ sở thực tập cho sinh viên, giới thiệu việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, khuyến khích sinh viên học tập, tăng cơ hội việc làm phù hợp với chuyên ngành và cũng là để Khoa có những đánh giá khách quan về chương trình đào tạo của mình.

Doanh nghiệp, nhà tuyển dụng chính là đối tác quan trọng nhất trong việc xác định nhu cầu tuyển dụng, đánh giá chất lượng đầu ra của đào tạo đã phù hợp với thực tiễn công việc hay chưa. Việc hợp tác chặt chẽ với khối các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng trong công tác đào tạo sẽ tạo thêm cơ hội cho người học thực hành nghề nghiệp, cọ sát với thực tế, tiếp cận được các công nghệ tiên tiến nhất, tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên có thể kết hợp được lý thuyết với thực tiễn. Trong thời gian được thực tập tại cơ sở, sinh viên có cơ hội nâng cao kỹ năng thực hành, kỹ năng mềm, qua đó sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ có được kiến thức tốt, kỹ năng tốt, có cơ hội thuận lợi hơn trong tìm kiếm việc làm.

Theo thỏa thuận hợp tác giữa Khoa Công nghệ thông tin và các Doanh nghiệp, Khoa sẽ đào tạo và cung ứng nhân lực có chuyên môn trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu cho Doanh nghiệp. Các doanh nghiệp hợp tác với Khoa Công nghệ thông tin đều rất sẵn lòng hỗ trợ công tác xây dựng chương trình đào tạo, đón nhận sinh viên đến thực tập và tuyển dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp. Doanh nghiệp sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sinh viên của khoa được kiến tập, thực tập. Sinh viên nào có nguyện vọng làm thêm hay làm việc chính thức sau khi tốt nghiệp cũng sẽ được doanh nghiệp ưu tiên tiếp nhận căn cứ trên năng lực thực tế.

Cụ thể từ năm 2018, Khoa đã giới thiệu được nhiều sinh viên thực tập tại các Công ty Cổ phần phần mềm Nara, Công ty TNHH Công nghệ NCCSoft Việt Nam, Công ty TNHH phần mềm DTS Việt Nam, Công ty Cổ phần Công nghệ và Đào tạo Hackademics Hà Nội, Công ty TNHH Công nghệ và Đào tạo Devmind, Công ty Cổ phần giải pháp Công nghệ Simax, Công ty FPT Software…..

                                                      Khoa CNTT đến thăm và làm việc tại Công ty TNHH phần mềm DTS Việt Nam

 

Khoa CNTT đến thăm và làm việc tại Công ty FPT Software

Việc hợp tác giữa Khoa Công nghệ thông tin và Doanh nghiệp sẽ mở ra một hướng tiếp cận mới trong đào tạo ngành Công nghệ thông tin, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu. Hy vọng trong thời gian tới Khoa CNTT sẽ tìm kiếm nhiều hơn nữa những cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp hàng đầu về CNTT, tìm kiếm nhiều cơ hội thực tập, việc làm cho sinh viên hơn nữa!