Thông báo về thời gian thu hồ sơ chế độ chính sách năm 2020_Hạn cuối

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên Học viện tổ chức tiếp nhận qua đường bưu điện hồ sơ xét duyệt chế độ chính sách ưu đãi của nhà nước trong năm 2020 đối với sinh viên chưa làm hồ sơ để hưởng chế độ chính sách hoặc sinh viên thuộc đối tượng gia đình hộ nghèo, cận nghèo năm 2020. Cụ thể như sau:

(1). Đối tượng cần bổ sung hồ sơ

– Đối với sinh viên đã có hồ sơ hưởng chế độ chính sách từ các năm trước:

Chỉ cần bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo năm 2020 (bản sao công chứng) hoặc giấy xác nhận hộ nghèo, cận nghèo năm 2020 có xác nhận của chính quyền địa phương.

– Đối với sinh viên chưa làm hồ sơ hưởng chế độ chính sách:

Gửi đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn trong Sổ tay sinh viên.

(2). Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 09/4/2020 đến ngày 24/4/2020.

(3). Địa chỉ gửi chuyển phát hồ sơ: Trịnh Thị Nhâm – Khoa Công nghệ thông tin – Học viện Nông nghiệp Việt Nam -Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội.