Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện_HK1_2019-2020

Thực hiện kế hoạch số Kế hoạch 497/KH-HVN ngày 08 tháng 4 năm 2020 về việc đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2019-2020, Khoa Công nghệ thông tin thông báo như sau:
1. Hình thức thực hiện:
– Đánh giá online qua Google Form
– Họp xét qua MS Teams
2. Thời gian:
– Từ ngày 20/4/2020 đến 26/4/2020: Sinh viên tự đánh giá qua đường link
+ Dành cho K64: https://bitly.com.vn/y6Upt
+ Dành cho K63, K62, K61, K60: https://bitly.com.vn/9mLHi
Sinh viên có thể đối chiếu với mẫu để biết được điểm của mình bao nhiêu. (Theo mẫu)
3. Sau khi tự đánh giá online, Giáo viên chủ nhiệm các lớp sẽ tổ chức họp lớp online qua MS Teams. Thời gian cụ thể GVCN sẽ thông báo sau.
——————-
Khoa CNTT.