Lễ công bố Quyết định thành lập Bộ môn Mạng và Hệ thống thông tin

Sáng ngày 20/05/2020, tại Hội trường B, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định Thành lập Bộ môn Mạng và Hệ thống thông tin, Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng bộ môn và Phó trưởng bộ môn đối với TS. Nguyễn Văn Hạnh và ThS. Nguyễn Xuân Thảo đồng thời trao Quyết định bổ nhiệm TS. Vũ Thị Thu Giang phụ trách Bộ môn Toán.

Tham dự buổi lễ có TS. Phạm Quang Dũng- Phó trưởng khoa phụ trách Khoa Công nghệ thông tin , TS. Nguyễn Văn Hạnh- Phó trưởng khoa Công nghệ thông tin, TS. Phan Thị Thu Hồng- Phó trưởng khoa Công nghệ thông tin cùng toàn thể cán bộ, giảng viên trong Khoa.

TS. Phạm Quang Dũng công bố các quyết định

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Phạm Quang Dũng- Phó trưởng khoa phụ trách Khoa Công nghệ thông tin công bố các Quyết định Thành lập Bộ môn Mạng và Hệ thống thông tin trên cơ sở tổ chức lại bộ môn Toán tin ứng dụng và cơ cấu lại nhân sự một số bộ môn; công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng bộ môn Mạng và Hệ thống thông tin cho TS. Nguyễn Văn Hạnh và ThS. Nguyễn Xuân Thảo giữ chức Phó trưởng bộ môn Mạng và Hệ thống thông tin; Quyết định giao nhiệm vụ phụ trách Bộ môn Toán cho TS. Vũ Thị Thu Giang.

Các cá nhân nhận nhiệm vụ mới

Việc thành lập Bộ môn Mạng và Hệ thống thông tin là một bước đi quan trọng của Khoa trong giai đoạn mới. đáp ứng nhu cầu của đào tạo và nghiên cứu khoa học. TS. Nguyễn Văn Hạnh thay mặt Bộ môn Mạng và Hệ thống thông tin phát biểu phương hướng hoạt động của Bộ môn, theo đó Bộ môn dựa trên nguồn nhân lực hiện có sẽ cố gắng phát huy tối đa khả năng để cùng các Bộ môn khác thực hiện tốt các mục tiêu về đào tạo, nghiên cứu khoa học trong thời gian tới.

TS. Nguyễn Văn Hạnh- Trưởng bộ môn Mạng và Hệ thống thông tin phát biểu