Thông báo kết quả Olympic Tin học cấp Khoa 2020

Ban tổ chức Cuộc thi Olympic Tin học cấp Khoa năm 2020 xin thông báo và  chúc mừng các thí sinh  đã đạt giải  (mỗi sheet 1 môn).
Các sinh viên có tên trong Danh sách dự thi cấp Học viện sẽ được hỗ trợ 50K/1 sv và được thầy cô giảng viên Khoa Công nghệ thông tin ôn tập cho 1 buổi vào tuần này (sẽ có thông báo cụ thể sau).

CNTT 2020