Thông báo lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt bổ sung_HK2_2019-2020

Căn cứ theo Kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp đợt bổ sung học kỳ 2 năm học 2019-2020, Khoa Công nghệ thông tin tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp như sau:

Thời gian: 8h00’, thứ sáu, ngày 14/08/2020

Địa điểm:

Tiểu ban 1 tại Phòng 313B (phòng họp)  – Tầng 3 nhà hành chính, danh sách sinh viên (Download tại đây).

Tiểu ban 2 tại Phòng 306 (phòng thực hành bộ môn vật lý) – Tầng 3 nhà hành chính, danh sách sinh viên (Download tại đây)

Lưu ý:  Mỗi sinh viên báo cáo trong khoảng 20 phút (gồm cả chạy demo chương trình).

Yêu cầu sinh viên tham dự đeo khẩu trang, ăn mặc lịch sự.

‘——————–

Khoa CNTT.