fita-button
anh-dthuyen

BÙI NGUYÊN VIỄN

Bộ môn Toán – Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 3 Nhà Hành chính, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Điện thoại: (04) …
Email: bnvien [at] hua.edu.vn
Website: http://vnua.edu.vn//bnvien/

Bằng cấp và kinh nghiệm Giảng dạy Nghiên cứu khoa học Thay tuy y Lý lịch khoa học Giai de Dap an

Bằng cấp và kinh nghiệm

 • Degrees and danh tuy y

Giảng dạy

 1. Teaching subject here, teaching subject here, teaching subject here, teaching subject here, teaching subject here,
 2. Teaching subject here, teaching subject here, teaching subject here, teaching subject here, teaching subject here,
 3. Teaching subject here, teaching subject here, teaching subject here, teaching subject here,
 4. Teaching subject here, teaching subject here, teaching subject here, teaching subject here,

Vui choi

 • Research Interests content here. Research Interests content here. Research Interests content here
 • Research Interests content here. Research Interests content here. Research Interests content here
 • Research Interests content here. Research Interests content here. Research Interests content here
 • Research Interests content here, Research Interests content here.
 • Research Interests content here

Thay tuy y

 • Publication item here, content here. Publication item here, content here. Publication item here, content here
 • Publication item here, content here. Publication item here, content here. Publication item here, content here
 • Publication item here, content here. Publication item here, content here. Publication item here, content here
 • Publication item here, content here. Publication item here, content here. Publication item here, content here
 • Publication item here, content here

Giải thưởng

 • Academic honor item here…
 • Academic honor item here…
 • Academic honor item here…