Danh sách giảng viên

Bộ môn Khoa học máy tính có tổng số 13 giảng viên. Trong đó có:

– 1 PGS.TS
– 5 Tiến sĩ
– 6 Thạc sĩ
– 1 Học viên cao học

 
STT Họ tên
Chức danh
Chức vụ
Các môn chuyên ngành phụ trách
email
Ghi chú
1 Ngô Tuấn Anh
Tiến sĩ, GVC
Phó giám đốc TT Ngoại ngữ và đào tạo quốc tế
Chương trình dịch
Đồ họa máy tính
ntanh
2 Phạm Thị Lan Anh
Thạc sĩ
Giảng viên
 Xử lý ảnh
ptlanh
3 Phạm Quang Dũng
Tiến sĩ, GVC
Phó trưởng Khoa phụ trách,
Bí thư Chi bộ
Kiến trúc máy tính
Nguyên lý hệ điều hành
Mạng máy tính
Quản trị mạng
Game và các kỹ thuật thiết kế
pqdung
4 Đoàn Thị Thu Hà
Tiến sĩ
Giảng viên
Mạng máy tính và lập trình mạng
Quản trị mạng
Nguyên lý truyền thông không dây
dttha
5 Trần Vũ Hà
Tiến sĩ
Giảng viên
Mạng máy tính
Lập trình mạng
Quản trị mạng
Nguyên lý truyền không dây
Đồ họa máy tinh
tvha
6 Nguyễn Văn Hoàng
Thạc sĩ
Giảng viên
An toàn thông tin
Bảo mật mạng máy tính
An ninh mạng
XML và các kỹ thuật XML
Phát triển web front end 2
Phát triển webback end 1
Phát triển web back end 2
nvhoang
7 Phan Thị Thu Hồng
Tiến sĩ
Phó trưởng Khoa
Trí tuệ nhân tạo
Xử lý ảnh
Quản trị mạng cho sinh viên ngành CNTT, QLTT
Mạng máy tính
eLearning
Chương trình dịch
ptthong
8 Nguyễn Thị Huyền
Thạc sĩ
Giảng viên
Đồ họa máy tính
Chương trình dịch
nthuyen
9 Trần Thị Thu Huyền
Thạc sĩ
Phó trưởng bộ môn
Phân tích thiết kế hệ thống
Thiết kế dự án
Nguyên lý truyền thông không dây
ttthuyen
10 Vũ Thị Lưu
Thạc sĩ
Giảng viên
Kiến trúc máy tính và vi xử lý
Vi xử lý và lập trình assembly
Phát triển web front end 1
Thiết kế giao diện web
vtluu
11 Nguyễn Thị Thảo
Thạc sĩ
Giảng viên
Kiến trúc máy tính
Nguyên lý hệ điều hành
Kỹ thuật truyền số liệu
ntthao81
12 Nguyễn Đức Thịnh **
Cử nhân
Giảng viên
Nguyên lý hệ điều hành
An ninh mạng
 ndthinh Đang học cao học
13 Nguyễn Thị Thủy
PGS TS, GVC
Trưởng bộ môn
Trí tuệ nhân tạo
Xử lý tiếng nói
Xử lý ảnh
ntthuy

Chú ý: Email của các giáo viên đều có phần đuôi @vnua.edu.vn