Giới thiệu chung

Bộ môn Toán tin ứng dụng được thành lập từ năm 2007 trên cơ sở các cán bộ được tách ra từ bộ môn Toán để đáp ứng yêu cầu phát triển đào tạo của Khoa Công nghệ thông tin và Trường Đại học Nông nghiệp trong giai đoạn phát triển và hội nhập. Hiện tại bộ môn có 11 cán bộ trong đó có 1 PGS, 3 TS, 6 ThS và 1 phục vụ viên. Có thể nói bộ môn tự hào với đội ngũ có trình độ cao, đặc biệt một số thầy cô trẻ đã qua đào tạo tại các cơ sở khoa học có uy tín ở Pháp, Đức đang đảm đương các nhiệm vụ trọng trách của bộ môn về giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.