Test

BÀI TẬP ÔN TẬP
Đề thi XSTK
Đề thi Giải Tích Đề thi ĐSTT PHÚC KHẢO BÀI THI

ĐỀ THI XSTK

  • 2014/2015, HK2 : file

ĐỀ THI GIẢI TÍCH

  • Đề GT ngày 16-06-2015: file

ĐỀ THI ĐSTT

  • 2014/2015, HK2: file

BÀI TẬP ÔN TẬP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 16/17

  • Toán cao cấp: file
  • Xác suất thống kê: file
  • Giải tích: file
  • Đại số tuyến tính: file

PHÚC KHẢO BÀI THI

Kết quả phúc khảo đợt 1: file

Thời hạn phúc khảo (tùy từng môn thi): 30 ngày kể từ ngày thi

Thủ tục phúc khảo bao gồm:
1) MẪUđơn phúc khảo bài thi: download file (mẫu đơn cũng có sẵn tại ngăn kéo hộp thư Bm Toán);
2) Lệ phí phúc khảo: 20 nghìn đồng.

Cho mẫu đơn phúc khảo và lệ phí vào 1 phong bì thư, bên ngoài ghi “Đơn phúc khảo”, gửi vào hộp thư của Bm Toán (đặt trước cửa phòng 313, tầng 3 Nhà hành chính).

Trả kết quả kết quả phúc khảo: 10 ngày sau Thời hạn phúc khảo, tại trang Web này và dán tại bảng kính của Bm Toán.