Nộp đơn xin nghỉ học tạm thời đối với sinh viên không đăng ký học phần HK 2, 2019 – 2020

  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ________________ Số: 140/TB-QLĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc __________________ Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2020   THÔNG BÁO V/v nộp đơn xin nghỉ học tạm thời đối với sinh viên không đăng ký học phần HK 2, 2019...

Xem thêm

Về việc đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (Đợt bổ sung)_HK2_2019-2020

Căn cứ theo kế hoạch thực tập Khóa luận tốt nghiệp đợt bổ sung của học kỳ 2 năm học 2019 – 2020, Khoa Công nghệ thông tin thông báo những sinh viên có nguyện vọng thực hiện KLTN đợt bổ sung thực hiện như sau: 1. Trước 16h00 ngày 13/02/2020 nộp về văn phòng khoa đơn đăng ký học phần khóa luận tốt nghiệp (theo...

Xem thêm

Nộp bổ sung hồ sơ chế độ chính sách năm 2020 đối với sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo

THÔNG BÁO V/v nộp bổ sung hồ sơ chế độ chính sách năm 2020 đối với sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện một số...

Xem thêm

Kế hoạch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp và Thực tập chuyên ngành_HK2_2019-2020

Căn cứ  theo Quy định dạy và học đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ về việc thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) và Thực tập chuyên ngành (TTCN), Khoa Công nghệ thông tin thông báo kế hoạch làm KLTN, TTCN trong học kỳ 2 năm học 2019-2020 tới các Bộ môn, Giảng viên và Sinh viên như sau: Thời gian bắt đầu...

Xem thêm

Thông báo Lịch báo cáo thực tập chuyên ngành_ HK1_2019-2020

Căn cứ theo Kế hoạch thực hiện thực tập chuyên ngành học kỳ 1 năm học 2019-2020, Khoa Công nghệ thông tin thông báo lịch báo cáo như sau: Thời gian: 8h00’, thứ năm, ngày 26/12/2019 Địa điểm: Báo cáo tại các tiểu ban sau: – Tiểu ban 1 tại Phòng 313B  – Tầng 3 nhà hành chính, danh sách sinh viên (Download tại đây). –...

Xem thêm

Thông báo Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp HK1_2019-2020

Căn cứ theo Kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2019-2020, Khoa Công nghệ thông tin tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp như sau: Thời gian: 8h00’, thứ tư, ngày 25/12/2019 Địa điểm: Bảo vệ tại các tiểu ban sau: – Tiểu ban 1 tại Phòng 313B  – Tầng 3 nhà hành chính, danh sách sinh viên (Download...

Xem thêm