Thông báo xê-mi-na, thứ Hai 21/04

Trân trọng kính mời giảng viên, sinh viên và những người quan tâm tới tham dự buổi trình bày về Phương pháp học máy tổ hợp và ứng dụng (Ensemble learning and application) do TS. Nguyễn Thị Thủy Thời gian: 9h30 thứ Hai, ngày 21/04/2014 Địa điểm: Phòng máy số 6, tầng 3 nhà hành chính, trường ĐHNN Hà nội Abstract: Phương...

Xem thêm

Thông báo xê-mi-na, thứ Hai 14/04

Trân trọng kính mời giảng viên, sinh viên và những người quan tâm tới tham dự buổi trình bày về Phân loại các protein vận chuyển sử dụng các gene hàng xóm do Ths. Trần Vũ Hà Thời gian: 9h30 thứ Hai, ngày 14/04/2014 Địa điểm: Phòng máy số 6, tầng 3 nhà hành chính, trường ĐHNN Hà nội Abstract: Like bio-diversity, there are...

Xem thêm

Thông báo xê-mi-na, thứ Hai 31/03

Trân trọng kính mời giảng viên, sinh viên và những người quan tâm tới tham dự buổi trình bày về Giới thiệu về cloud computing và các ứng dụng do Ths. Nguyễn Doãn Đông Thời gian: 9h30 thứ Hai, ngày 31/03/2014 Địa điểm: Phòng máy số 6, tầng 3 nhà hành chính, trường ĐHNN Hà nội Tóm tắt: Cloud computing hay điện toán đám...

Xem thêm

Thông báo xê-mi-na, thứ Hai 17/03

Trân trọng kính mời giảng viên, sinh viên và những người quan tâm tới tham dự buổi trình bày về Bài toán tìm kiếm motif trong các chuỗi sinh học do TS. Phạm Quang Dũng Thời gian: 9h30 thứ Hai, ngày 17/03/2014 Địa điểm: Phòng máy số 6, tầng 3 nhà hành chính, trường ĐHNN Hà nội Abstract: This presentation introduces motif finding...

Xem thêm

Thông báo xê-mi-na, thứ Hai 03/03

Trân trọng kính mời giảng viên, sinh viên và những người quan tâm tới tham dự buổi trình bày về Multiple testing: False discovery rate control do TS. Nguyễn Văn Hạnh Thời gian: 9h30 thứ Hai, ngày 03/03/2014 Địa điểm: Phòng máy số 6, tầng 3 nhà hành chính, trường ĐHNN Hà nội Abstract: The problem of testing several null hypotheses has a...

Xem thêm

Thông báo xê-mi-na, thứ Hai 17/02 (cập nhật 15/2)

Trân trọng kính mời giảng viên, sinh viên và những người quan tâm tới tham dự buổi trình bày về Từ wavelets đến khai phá dữ liệu hiện đại, phần I: áp dụng phương pháp luận wavelets xây dựng một số phân lớp tuyến tính cho dữ liệu lớn do TS. Nguyễn Hoàng Huy Thời gian: 9h30 thứ Hai, ngày 17/02/2014 Địa điểm:...

Xem thêm