Ngành CNTT hướng nghề nghiệp (POHE)

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin hướng nghề nghiệp (POHE, Professional Oriented Higher Education) được triển khai từ năm học 2015-2016, thời gian đào tạo 5 năm, với 3 chuyên ngành: Công nghệ phần mềm, Mạng máy tính và Web, Toán Tin ứng dụng.

Chương trình đào tạo này nghiêng về hướng nghề nghiệp, thích hợp với những người sau khi ra trường làm việc cho các công ty, doanh nghiệp. Mục tiêu chính của chương trình là giúp sinh viên có tay nghề tốt ngay từ khi chưa tốt nghiệp, khi ra trường có tay nghề vững để sớm thực hiện tốt công việc chuyên môn. Chính vì vậy, ngay từ khi xây dựng chương trình, Khoa CNTT đã khảo sát cẩn thận thế giới việc làm gồm các nhà quản lý công ty/doanh nghiệp, các kỹ sư CNTT đã tốt nghiệp từ Khoa CNTT và từ các trường đại học khác. Trong quá trình đào tạo cũng sẽ có sự hỗ trợ và tham gia tích cực từ các công ty/doanh nghiệp để giúp sinh viên sớm tiếp cận với thế giới việc làm bên ngoài nhà trường. 100% sinh viên sẽ thực tập chuyên ngành và thực tập tốt nghiệp thực tế tại các công ty/doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT.

Một ưu điểm nữa của chương trình đào tạo này là sự kế thừa và phát huy những ưu điểm của CTĐT hướng học thuật của Khoa đã mở từ nhiều năm trước. Trong chương trình đào tạo hướng nghề nghiệp không chỉ đơn thuần gồm các môn học nghề giống ở các trung tâm hay trường nghề mà vẫn có khối lượng kiến thức nền cơ bản và hướng học thuật đủ lớn để đảm bảo sinh viên có cả kiến thức khoa học cần thiết kết hợp hợp kinh nghiệm nghề nghiệp, và có thể theo học tiếp chương trình đào tạo sau đại học hướng ứng dụng hoặc hướng học thuật để nâng cao kinh nghiệm, tri thức tại chính Khoa CNTT – Học viện Nông nghiệp Việt Nam, hoặc tại các cơ sở đào tạo khác ở trong hay ngoài nước.

Năm học đầu tiên, mỗi chuyên ngành sẽ tuyển khoảng 25 sinh viên.

Danh sách các công ty dự kiến hợp tác đào tạo:

– Công ty Cổ phần dịch vụ truyền thông đa phương tiện Việt Nam (VMMS)

– Công ty Cổ phần công nghệ ATO

– Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FIS)

– Công ty phần mềm FPT (FSOFT)

– Công ty Cổ phần Công nghệ Thẻ Nacencomm

– Trung tâm Nghiên cứu phát triển thiết bị mạng viễn thông Viettel (VTCore) – Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel