Danh sách cán bộ

Tính đến tháng 6/2019, Khoa Công nghệ thông tin có 63 cán bộ, trong đó có 55 giảng viên:

– 2 Phó giáo sư, Tiến sĩ

– 15 Tiến sĩ

– 01 Nghiên cứu sinh

– 35 Thạc sĩ

– 08 Cử nhân, kỹ sư

Tổng số: 61

 11

(Bạn có thể nhấn chuột vào họ tên từng người trong Bảng sau để xem trang web cá nhân)

 
STT Họ tên
Chức danh
Chức vụ
email***
BM KHOA HỌC MÁY TÍNH
1
Ngô Tuấn Anh
Tiến sĩ, GVC
Phó giám đốc TT Ngoại ngữ và đào tạo quốc tế
ntanh
2
Phạm Thị Lan Anh
Thạc sĩ
ptlanh
3
Phạm Quang Dũng
Tiến sĩ, GVC
Phó Trưởng khoa phụ trách,
PBT Chi bộ
pqdung
4
Đoàn Thị Thu Hà
Tiến sĩ
dttha
5
Trần Vũ Hà
Tiến sĩ
tvha
6
Nguyễn Văn Hoàng
Thạc sĩ
nvhoang
7
Phan Thị Thu Hồng
Tiến sĩ
 Phó Trưởng Khoa
ptthong
8
Nguyễn Thị Huyền
Thạc sĩ
nthuyen
9
Trần Thị Thu Huyền
Thạc sĩ, GVC
Phó trưởng BM
ttthuyen
10
Vũ Thị Lưu
Thạc sĩ
vtluu
11
Nguyễn Thị Thảo
Thạc sĩ
ntthao81
12
Nguyễn Đức Thịnh
Cử nhân
 ndthinh
 13 Nguyễn Thị Thủy  PGS.TS Trưởng BM  ntthuy
BM CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
14
Nguyễn Doãn Đông **
Thạc sĩ
doandong
15
Hoàng Thị Hà
Thạc sĩ, GVC
Phó trưởng BM
htha
16
Trần Trung Hiếu
Thạc sĩ
tthieu
17
Đỗ Thị Nhâm
Thạc sĩ
dtnham
18
Lê Thị Nhung
Thạc sĩ
ltnhung
19
Ngô Công Thắng
Thạc sĩ
Trưởng BM
ncthang
20
Lê Thị Minh Thùy
Thạc sĩ
ltmthuy
21
Phan Trọng Tiến
Thạc sĩ
ptgtien
BM TOÁN-TIN ỨNG DỤNG
22
Ngọc Minh Châu
Thạc sĩ
nmchau
23
Nguyễn Văn Định
PGS. TS
nvdinh
24
Hoàng Thị Thanh Giang
Thạc sĩ
httgiang
25
Nguyễn Thị Thúy Hạnh
Thạc sĩ
 ngtthanh
26
Nguyễn Hoàng Huy
Tiến sĩ
nhhuy
27
Nguyễn Trọng Kương
Tiến sĩ
 Trưởng BM
ntkuong
28
Nguyễn Thị Lan
Thạc sĩ
ntlan
29
Nguyễn Xuân Thảo
Thạc sĩ
 Phó Trưởng BM
nxthao
BM TOÁN
30
Nguyễn Hữu Du  Tiến sĩ
nhdu
31
Vũ Thị Thu Giang
Tiến sĩ
 Phó Trưởng BM
vttgiang
32
Nguyễn Hữu Hải
Thạc sĩ
 nhhai
33
Nguyễn Thủy Hằng
Thạc sĩ
nthangcntt
34
Lê Thị Hạnh
Thạc sĩ
 lthanh
35
Nguyễn Văn Hạnh
Tiến sĩ
 Phó trưởng Khoa
nvhanh
36
Đỗ Thị Huệ
Thạc sĩ
 dothihue
37
Đào Thu Huyên *
Tiến sĩ
dthuyen
38
Nguyễn Thị Huyền B
Thạc sĩ
nthuyenb
39
Phạm Việt Nga
Tiến sĩ
pvnga
40
Phan Quang Sáng
Tiến sĩ
 Trưởng BM
pqsang
41
Nguyễn Thị Minh Tâm
Tiến sĩ
ntmtam
42
Nguyễn Hà Thanh
Thạc sĩ
 nguyenhathanh
43
Thân Ngọc Thành
Thạc sĩ
 tnthanh
44
Nguyễn Thị Bích Thủy
Thạc sĩ
 CT Công đoàn
nguyenbichthuy
45
Lê Thị Diệu Thùy
Thạc sĩ
ltdthuy
BM VẬT LÝ
46
Lê Văn Dũng
Thạc sĩ
levandung
47
Trần Hanh
Kỹ sư
tranhanh
48
Nguyễn Tiến Hiển
Tiến sĩ
 Trưởng BM  tienhien81
49
Nguyễn Thị Phương
Thạc sĩ
 Phó trưởng BM
ntphuong
50
Lương Minh Quân
Thạc sĩ
lmquan
51
Nguyễn Thị Thanh
Thạc sĩ
thanhnt
52
Lê Phương Thảo
Thạc sĩ
 lpthao
53
Bùi Thị Thu
Thạc sĩ
buithu
54
Đào Hải Yến
Thạc sĩ
 Bí thư LC
dhyen
TỔ VĂN PHÒNG
55
Đặng Thị Thanh Bình
Cử nhân
 Trợ lý tổ chức, Trợ lý vật tư
dttbinh
56
Lê Văn Hỗ
Kỹ sư
lvho
57
Giang Thị Huệ
Cử nhân
gthue
58
Thân Thị Huyền
Kỹ sư
 Tổ trưởng
thanthihuyen
59
Trịnh Thị Nhâm
Kỹ sư
 Trợ lý đào tạo ĐH
ttnham
 60 Dương Thị Hồng Vân Cử nhân dthvan
 61 Nguyễn Thị Bích Hồng Thạc sĩ Trợ lý sau đại học và khoa học, hợp tác quốc tế nbhong

* đang học cao học ở nước ngoài

** đang làm nghiên cứu sinh/postdoc ở nước ngoài

*** email cần thêm phần đuôi @vnua.edu.vn


DANH SÁCH CÁN BỘ ĐÃ NGHỈ HƯU

 
STT
Họ tên
Bộ môn
Năm nghỉ hưu
1
Lai Kim Tiến
BM Vật Lý
1995
2
Vũ Tất Chính
BM Vật Lý
1995
3
Hạ Bá Toàn
BM Vật Lý
1995
4
Nguyễn Đức
BM Vật Lý
1996
5
Ngô Tất Vĩnh
BM Vật Lý
2002
6
Mạc Ánh Hùng
BM Vật Lý
2002
7
Bùi Thị Kim Dung
BM Vật Lý
2003
8
Đỗ Đăng Bẩy
BM Vật Lý
2009
9
Đoàn Văn Cán
BM Vật Lý
2010
10
Vũ Thị Thu
BM Vật Lý
2012
11
Vũ Tự Tân
BM CNPM
1996
12
Nguyễn Đình Hiền
BM CNPM
1996
13
Dương Xuân Thành
BM CNPM
2008
14
Đỗ Thị Mơ
BM CNPM
2010
15
Hoàng Xuân Toản
BM TOÁN
 
16
Vũ Tấn Lộc
BM TOÁN
 
17
Lê Văn Tiến
BM TOÁN
 
18
Hoàng Văn Bắc
BM TOÁN
 
19
Chu Gia Viễn
BM TOÁN
 
20
Nguyễn Hữu Báu
BM TOÁN
 
21
Ngô Thị Thục
BM TOÁN
 
22
Vũ Kim Thành
BM TOÁN
 
23
Phạm Thị Minh Trường
BM TOÁN
 
24
Đàm Văn Doãn
BM TOÁN
 
25
Nguyễn Thị Kim Bình
BM TOÁN
 
26
Lê Đức Vĩnh
BM TOÁN
 
27
Lê Khắc Kim
BM TOÁN
 
28
Bùi Nguyên Viễn
BM TOÁN
 2018