fita-button

 

Lê Văn Hỗ

LÊ VĂN HỖ


Bộ môn Công nghệ phần mềm – Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 3 Nhà Hành chính, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Điện thoại: 0986233438
Email: lvho [at] hua.edu.vn
Website: http://vnua.edu.vn//lvho/

Dạy sửa chữa máy tính Phần mềm download Hình Ảnh Hỗ trợ Liên hệ fita

Sửa chữa máy tính

Đang cập nhật