fita-button

 

NDBinh-Nen_KhoaCNTT

TS. NGUYỄN DUY BÌNH

Bộ môn Công nghệ phần mềm – Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Địa chỉ: P. 314, Tầng 3 Nhà Hành chính, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Điện thoại: (04) 3676 1995
Email: ndbinh [at] hua.edu.vn
Website: http://vnua.edu.vn//ndbinh/

Bằng cấp Giảng dạy Nghiên cứu khoa học và Dự án Công bố khoa học Liên quan

Bằng cấp

Giảng dạy

 1. Đại học: Hệ thống thông tin địa lý, Nguyên lý thủy văn
 2. Cao học: Mô hình trong Môi trường, Mô hình trong Quản lý đất đai, Mô hình trong Thổ nhưỡng, Hệ thống thông tin đất, CNTT trong Quản lý đất đai, CNTT trong Thổ nhưỡng, Xử lý dữ liệu nâng cao
 3. Nghiên cứu sinh: Mô hình và dự  báo trong trồng trọt

Nghiên cứu khoa học và dự án

 • Đề tài “Ứng dụng CNTT để đánh giá và dự báo tình trạng xói mòn đất tỉnh Hòa Bình”, Đề tài cấp Bộ GDĐT,  tháng 1/2009 – 12/2010.
 • Đề tài “Nghiên cứu mô hình tác động của nhà máy nhiệt điện Mong duong đến dòng chảy và dòng bùn cát trong vịnh Luong Gac và Bái Tử Long”, Đề tài của Viện Khí tượng, Thủy văn & Môi trường Hà Nội, May. 2006 – Jun. 2006.
 • Đề tài “Ứng dụng CNTT để quản lý CSDL gen”, Đề tài nhánh đề tài nhà nước của Viện Di truyền Nông nghiệp Hà Nội, Dec. 2005 – May. 2006.
 • Đề tài “Ứng dụng GIS để quản lý CSDL chất độc hại trên lưu vực sông Sài Gòn – Đồng nai”, Đề tài cấp TP HCM, Jan. 2006 – Apr. 2006.
 • Đề tài “Dự  báo ô nhiễm không khí do giao thông với phàn mềm mô hình MOBILE6”, Đề tài cấp Bộ Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Aug. 2004 – Jul. 2005.
 • Dự án phát triển và chuyển giao Hệ thống Hỗ trợ ra quyết định của Công ty Halcrow, Anh quốc, cho Ủy hội Quốc tế sông Mê Kông; tham gia với tư cách Chuyên gia Khu vực về phát triển phần mềm, January 2002 – February 2004.
 • Dự án “Mô phỏng hệ thống nước dưới đất của vùng Bangkok với phần mềm Visual Modflow”, của Học viện Công nghệ Châu Á, Aug. 2002 – Jul. 2003.
 • Dự án “Xây dựng CSDL về sử dụng đất của Thái Lan với công nghệ GIS (1995-1999)”, dự án của C/ty Macro Consultant Co., Bangkok, Thailand.
 • Đề tài “Phát triển phần mềm quản lý nước để vận hành hệ thống thủy lợi đa mục tiêu Kedung Ombo (Indonesia)”, của Học viện Công nghệ Châu Á, Jun 1992 – Dec. 1993.

Công bố khoa học