Hội nghị Hội thảo

STT

Tên bài tham luận

Tên các tác giả

Tên Hội nghị, Hội thảo

Cơ quan và địa điểm tổ chức

1

Uniform Detection in Social Image Streams Nguyen Quang Manh, Nguyen Duc Tuan, Dinh Viet Sang, Huynh Thi Thanh Binh, and Nguyen Thi Thuy KSE 2015, IEEE ĐH CNTT- ĐHQG Tp HCM

2

A Study on Non-sparse Dictionary Learning for Pattern Classification Nguyen Duc Tuan, Nguyen Quang Manh, Dinh Viet Sang, Huynh Thi Thanh Binh, and Nguyen Thi Thuy KSE2015 ĐH CNTT- ĐHQG Tp HCM

3

A study on Vision Based Rice Seed Varieties Identification Phan T. T. Hong, Vu Hai, Tran T. T. Hai, Le T. Lan, Nguyen T. Thuy KSE2015 ĐH CNTT- ĐHQG Tp HCM

4

3D Object Finding Using Geometrical Constraints on Depth Images Hung Le, Hai Vu, Thuy Nguyen, Thi-Lan Le, Thanh-Hai Tran, Michiel Vlaminck, Peter Veelaert, W. Philips KSE2015 ĐH CNTT- ĐHQG Tp HCM

5

 An Efficient Framework for Pixel-wise Building Segmentation from Aerial Images Quang Nguyen, Thuy Thi Nguyen, Sang Dinh and Binh Huynh Thanh SoICT 2015, ACM Viện CNTT ĐH Bách Khoa HN, Huế

6

Lung Segmentation in Chest Radiographs using Distance Regularized Level Set and Deep-Structured Learning and Inference

Tuan Anh Ngo and Gustavo Carneiro

International Conference on Image Processing

IEEE, Quebec City- QC- Canada

STT

Tên bài tham luận

Tên các tác giả

Tên Hội nghị, Hội thảo

Cơ quan và địa điểm tổ chức

1

Table plane detection using geometrical constraints on depth images Le Van Hung, Vu Hai, Nguyen Thi Thuy, Le Thi Lan, Tran Thi Thanh Hai Hội nghị Quốc gia lần thứ 8 về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR) Viện CNTT – ĐH Quốc gia HN

2

Thị giác máy tính ứng dụng trong Nông nghiệp: một số kết quả nghiên cứu Nguyễn Thị Thủy Nghiên cứu ứng dụng CNTT trong nông nghiệp BM KHMT – Khoa CNTT, HV Nông nghiệp VN

3

Hệ thống đếm người tự động từ video Nguyễn Thị Thủy Xử lý và phân tích video Khoa CNTT, ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội

4

Fully Automated Non-rigid Segmentation with Distance Regularized Level Set Evolution Initialized and Constrained by Deep-structured Inference Ngô Tuấn Anh Seminar của khoa CNTT Khoa CNTT

5

Cải tiến phương pháp rừng ngẫu nhiên có điều hướng để áp dụng cho dữ liệu SNP. Hoàng Thị Hà, Nguyễn Thanh Tùng Hội nghị khoa học Quốc gia lần thứ VIII – Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT(http://fair.conf.vn/2015/) Liên hiệp các Hội Khọc và Kỹ thuật khoa Việt Nam,
Đại học Quốc gia Hà Nội cùng phối hợp với các cơ quan khoa học, các nhà khoa học từ các viện nghiên cứu,
các trường đại học

6

Một cải tiến rừng ngẫu nhiên điều hòa có điều hướng cho bài toán phân loại gien. Nguyễn Thị Thu Hương, Hoàng Thị Hà, Nguyễn Thanh Tùng Hội nghị thường niên – Trường Đại học Thủy Lợi Trường Đại học Thủy Lợi

7

Cơ sở toán học cho thiết kế thuật toán máy học Nguyễn Văn Hoàng Seminar của khoa CNTT Khoa CNTT

8

Consistency of Random Forest Nguyễn Văn Hoàng Seminar của khoa CNTT Khoa CNTT

9

Phần mểm hỗ trợ nhập điểm trực tuyến trên website đào tạo của Học viện do Bộ môn Công nghệ phần mềm xây dựng Ngô Công Thắng Seminar của khoa CNTT Khoa CNTT

 

Stt Tên hội thảo Người trình bày
1 Minimizing the cost and tardiness of preventive maintenance tasks under real-time allocation constraints TS. Trần Đức Quỳnh
2 Machine learning and applications TS. Nguyễn Thị Thủy
3 Học thích nghi và ứng dụng vào các hệ quản lý học tập TS. Phạm Quang Dũng
4 Khái niệm tri thức và một số phương pháp biểu diễn tri thức TS. Phạm Hạ Thủy
5 Ontology-based knowledge representation for bioinformatics-Biểu diễn tri thức tin sinh học dựa trên ontology TS. Phạm Hạ Thủy
6 Tính toán mờ-thô (Rough-fuzzy computing)_ NCS. Nguyễn Xuân Thảo
8 A DC programming framework for portfolio selection by minimizing the transaction costs TS. Phạm Việt Nga
9 Giải số phương trình đạo hàm riêng (Numerical solutions of partial differential equations) TS. Đào Thu Huyên
10 Trao đổi những vấn đề tìm hiểu trong bài báo: A. Grorener, K. Toker, and K. Ulucay. Application of Combined SWOT and AHP: A Case Study for a Manufacturing Firm. Procedia-Social and Behavioral Sciences 58 (2012), 1525-153 Ths. Nguyễn Trọng Cương
11 Từ Wavelets đến khai phá dữ liệu hiện đại TS. Nguyễn Hoàng Huy

Hội nghị khoa học Khoa CNTT năm 2013

TT Nội dung Người trình bày

1

Phân tích khác biệt cho tín hiệu từ não bô TS. Nguyễn Hoàng Huy

2

Phân tích thống kê thổ nhưỡng đất trồng trọt của huyện Thanh Ba – Phú Thọ ThS. Nguyễn Thị Huyền

3

Quan hệ mờ thô trên hai tập vũ trụ ThS. Nguyễn Xuân Thảo

4

Xây dựng phần mềm tra cứu lỗi thường gặp trên máy tính và các cách khắc phục KS. Đỗ Thị Nhâm

5

Nghiên cứu, xây dựng hệ thống điều khiện và giám sát tưới cây thông minh cho vườn cây trong nông nghiệp ThS. Nguyễn Doãn Đông

6

Ảnh hưởng của hóa chất ethylemine sự xuất hiện các biến dị và đột biến ở đậu tương TS. Trần Đình Đông

7

A vision-based method for automatizing tea shoots detection TS. Nguyễn Thị Thủy

8

Adaptation to learning styles based on learners’ behaviours on learning objects TS. Phạm Quang Dũng

9

Mô hình biến động sử dụng đất TS. Nguyễn Duy Bình

Hội nghị khoa học Khoa CNTT năm 2012

TT Nội dung Người trình bày
1 Kỹ thuật học máy tiên tiến cho bài toán nhận dạng đối tượng trong ảnh TS. Nguyễn Thị Thủy
2 Ứng dụng mô hình và công nghệ web để đánh giá, dự báo và cảnh báo tình trạng xói mòn đất trên đất dốc canh tác vùng đồi núi TS. Nguyễn Duy Bình
3 Một thuật toán hiệu quả tìm tập rút gọn của một bảng quyết định bất kỳ ThS Nguyễn Xuân Thảo và TS. Nguyễn Văn Định
4 Ứng dụng quản lý luồng công việc trong việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học KS. Phan Trọng Tiến

Hội nghị khoa học Khoa CNTT năm 2011

TT Nội dung Người trình bày

1

Ứng dụng tia cực tím vào việc khử trùng chuồng nuôi và chống bệnh còi xương cho gà TS. Trần Đình Đông

2

Phát triển và áp dụng Hệ thống hỗ trợ ra quyết định phục vụ quản lý lưu vực sông Mê Kông … TS. Nguyễn Duy Bình

3

Công nghệ AJAX và ứng dụng trong xây dựng phần mềm thi trắc nghiệm qua mạng LAN trên phòng máy ThS. Ngô Công Thắng

4

Animation UML ThS. Phạm Thủy Vân

5

Ứng dụng quản lý luồng công việc (Workflow) trong việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học KS. Phan Trọng Tiến

6

Website cung cấp bài giảng và đề thi KS. Đinh Xuân Pháp

7

Xây dựng hệ thống văn phòng trực tuyến tích hợp VoIP TS. Nguyễn Văn Định

8

Xây dựng hệ thống tra cứu về đột biến gen VN-dbSNP TS. Nguyễn Văn Định

9

Phương pháp học Boosting trực tuyến cho bài toán phát hiện đối tượng trong ảnh TS. Nguyễn Thị Thủy

10

Phân bố bước chuyển đĩa trong lời giải tối ưu bài toán tháp Hà Nội CN. Trần Huy Thắng