Quan hệ Quốc tế

Bên cạnh những hỗ trợ của BGH cho phép tham gia những dự  án quốc tế của Trường, Khoa CNTT hiện nay đã tập hợp được một số cán bộ vốn được đào tạo, làm việc và giảng dạy ở nước ngoài nên đã có một số thành tích nhất định về hợp tác quốc tế.

Khoa Công nghệ thông tin Trường ĐH Nông nghiệp HN đã có những hoạt động hợp tác quốc tế với những tổ chức và trường ĐH như sau:

–  ĐH Nord California (Mỹ)

–  ĐH Metz (Pháp)

–  ĐH Zielona Gora (Ba Lan)

Trường cũng đã có chương trình hợp tác với ĐHQG Formosa và ĐH Shu-te (Đài Loan) về chương trình đào tạo thạc sỹ các chuyên ngành CNTT và quản lý thông tin. Bên cạnh đó, rất nhiều giảng viên của Khoa đã và đang làm nghiên cứu sinh hay học cao học tại nhiều trường đại học có chất lượng cao trên thế giới: Virginia Tech (Mỹ), Adelaide (Úc), Paris 11, Claude-Bernard, Joseph Fourier (Pháp), Graz Univ. of Technology (Áo), Univ. Politehnica of Bucharest (Rumani), Greifswald, Saarland (Đức), Milan Univ. of Technology (Ý), Học viện Kỹ thuật Châu Á (AIT, Thái Lan). Thành tích học tập, nghiên cứu tốt và mối quan hệ tốt của họ với các trường đó cũng mở ra khả năng lớn cho Trường và Khoa trong hợp tác quốc tế về đào tạo CNTT.