fita-button
dung_1

ThS. NGUYỄN THÙY DUNG

Bộ môn Toán – Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 3 Nhà Hành chính, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Điện thoại: (04) …
Email: ntdung [at] hua.edu.vn
Website: http://vnua.edu.vn//ntdung/

Bằng cấp và kinh nghiệm Giảng dạy Nghiên cứu khoa học Bài báo Giải thưởng Lý lịch khoa học

Bằng cấp và kinh nghiệm

Thạc sỹ Toán học chuyên ngành Toán giải tích

  • Thạc sỹ Toán học chuyên ngành Toán giải tích(2014)
  • Cử nhân Toán học, Đại học Sư Phạm Hà Nội (2012)

Giảng dạy

  1. Hệ ĐH, CĐ: Toán cao  câp, ĐSTT, XSTK, Giải tích.

Nghiên cứu khoa học

  • Về Bài Toán tập đạt được cho một số lớp hệ đa diện có trễ biến thiên.
  • Đạo hàm bậc phân số.

Giải thưởng

  • Academic honor item here…
  • Academic honor item here…
  • Academic honor item here…