fita-button

 

3x4

ThS. NGUYỄN THỊ HUYỀN

Bộ môn Khoa học máy tính – Khoa Công nghệ Thông tin – Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 3 Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Điện thoại: (04) 62617523
Email: nthuyen [at] vnua.edu.vn            huyenhd125 [at] gmail.com
Website: https://fita.vnua.edu.vn/nthuyen/

Bằng cấp và kinh nghiệm Giảng dạy Nghiên cứu khoa học Bài báo Giải thưởng Lý lịch khoa học

Bằng cấp và kinh nghiệm

 • Thạc sĩ Công nghệ thông tin, Đại học Bách khoa Hà Nội 2015.
 • Kỹ sư Tin học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, 2007.

Giảng dạy

 1. Đồ họa máy tính.
 2. Chương trình dịch.
 3. Trí tuệ nhân tạo.
 4. Thiết kế mạng máy tính.
 5. Tin học đại cương.

Nghiên cứu khoa học

 • Hướng nghiên cứu quan tâm:
 1. Xử lý ảnh.
 2. Học máy.
 • Các đề tài nghiên cứu khoa học
 1. Nghiên cứu Binary Hashing ứng dụng vào bài toán tìm kiếm ảnh số. Đề tài cấp Học viện 2018. Vai trò: Chủ nhiệm
 2. Ứng dụng mô hình học từ điển thưa vào nhận dạng các giống thóc nhằm tăng độ thuần chủng của thóc giống cho quá trình sản xuất. Đề tài cấp Học viện 2017. Vai trò: Thành viên
 3. Tìm hiểu về phân tích số liệu chiều cao cho ảnh đa phổ. Đề tài cấp Học viện 2017. Vai trò: Thành viên

Bài báo

 • Vũ Thị Lưu, Trần Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Thủy, “Hệ thống tra cứu thông tin, hình ảnh nảy mầm và nhận dạng hạt giống của một số giống lúa phổ biến ở việt nam”, Hội thảo ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển nông nghiệp và phát triển nông thôn, 12/2018.
 • Vũ Thị Lưu, Trần Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Thủy, “Hệ thống tra cứu thông tin, hình ảnh nảy mầm và nhận dạng hạt giống của một số giống lúa phổ biến ở việt nam”, Hội thảo khoa học nữ, 10/2018
 • Vũ Thị Lưu, Trần Thị Thu Huyền, Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Thị Huyền, Lê Đức Hậu. “Nghiên cứu phương pháp dựa trên mạng sinh học để dự đoán các gen gây bệnh”, Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2017, tập 15, số 1: 73-84
 • Nguyễn Thị Thủy, Vũ Hải, Nguyễn Thị Huyền, Phạm Thị Lan Anh. “Tự động phát hiện búp chè dựa trên thị giác máy tính”, Tạp Chí Khoa học và Phát triển 2015, tập 13, số 6: 968-975. Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.
 • Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thị Huyền, Đoàn Thị Thu Hà, Trần Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Thủy, “Phương pháp phân lớp sử dụng máy vec-tơ hỗ trợ ứng dụng trong tin học”, Tạp chí khoa học và phát triển, p.1021, số 6, 2011

Giải thưởng

 • Sinh viên xuất sắc năm học 2005-2006

Lý lịch khoa học