fita-button
C360_2016-05-16-23-03-30-071

ThS. NGUYỄN THỊ HUYỀN A

Bộ môn Toán – Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 3 Nhà Hành chính, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Điện thoại: (04) …
Email: nthuyena [at] hua.edu.vn
Website: http://vnua.edu.vn//nthuyena/

Bằng cấp và kinh nghiệm Giảng dạy Nghiên cứu khoa học Bài báo Giải thưởng Lý lịch khoa học

Bằng cấp và kinh nghiệm

  • Thạc sỹ Toán học chuyên ngành Xác suất – thống kê.

Giảng dạy

  1. Toán cao cấp
  2. Đại số tuyến tính
  3. Giải tích
  4. Xác suất thống kê

Nghiên cứu khoa học

  • Thống kê ứng dụng

Bài báo

Giải thưởng