fita-button

ThS. NGUYỄN THỊ THẢO

Bộ môn Khoa học máy tính – Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 3 Nhà Hành chính, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Điện thoại: (04) 62617523
Email: ntthao81 [at] hua.edu.vn
Website: http://vnua.edu.vn//ntthao/

Bằng cấp và kinh nghiệm Giảng dạy Nghiên cứu khoa học Bài báo Giải thưởng Lý lịch khoa học

Bằng cấp và kinh nghiệm

 • Thạc sỹ kỹ thuật – 2006
 • Cử nhân công nghệ – 2003

Giảng dạy

 1. Kiến trúc máy tính
 2. Nguyên lý hệ điều hành
 3. Tin học đại cương

Nghiên cứu khoa học

 • Học máy
 • Khai phá tri thức
 • Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào nông nghiệp

Bài báo

 • Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thị Huyền, Đoàn Thị Thu Hà, Trần Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Thủy, “Phương pháp phân lớp sử dụng máy vec-tơ hỗ trợ ứng dụng trong tin học”, Tạp chí khoa học và phát triển, p.1021, số 6, 2011
 • Nguyễn Thị Thảo, Vũ Thị Lưu, Phan Thị Thu Hồng, “Nghiên cứu xây dựng hệ thống tự động nhận dạng biển số xe”, trong hội thảo khoa học “Nữ cán bộ viên chức năm 2012″, p.250, 10/2012

Giải thưởng

 • Academic honor item here…
 • Academic honor item here…
 • Academic honor item here…