fita-button
PQS

TS. Phan Quang Sáng

——————————————————————————————–

Bộ môn Toán, Khoa Công nghệ Thông tin, VNUA
Địa chỉ: P313- Tầng 3 tòa nhà Hành chính

Email: pqsang@vnua.edu.vn
Website: https://fita.vnua.edu.vn/pqsang/

Giảng dạy Nghiên cứu khoa học Bài báo Quá trình đào tạo Giải thưởng CV

Giảng dạy

Ngân hàng đề thi

– NH đề thi của Bm Toán: link

Nghiên cứu khoa học

Chủ đề nghiên cứu

 • Lý thuyết phổ và lý thuyết của các toán tử tiền vi phân (không liên hợp)
 • Giải tích tiệm cận
 • Hệ khả tích, Lý thuyết KAM
 • Vấn đề nghịch đảo trong các phương trình đạo hàm riêng

Đề tài nghiên cứu

 • 2019 (01/01-30/04): The Classical and Quantum Monodromy of the Champagne bottle potential (VIASM, Chương trình trọng điểm QG về Toán)
 • 2017-2018: Nghiên cứu, mô phỏng dòng chảy trong các hệ thống thủy lợi (vô hạn) và xác định hệ số ma sát với biên (Đề tài cấp Học viện)
 • 2016: Sự kéo dài khả tích của các hệ gần khả tích và ứng dụng vào mô hình lượng tử 2 chiều (VIASM, Chương trình trọng điểm QG về Toán)
 • 2013-2014: Monodromy của các toán tử lượng tử gần khả tích (ĐH Jagiellonian, Krakow, Ba Lan)
 • 2012-2013: Động học lượng tử và Lý thuyết phổ (Viện vật lý lý thuyết CPT, Marseille, Pháp)

Báo cáo/Hội thảo khoa học

– LIST báo cáo: link

Bài báo

 • Q. S. Phan, Combinatorial invariant of nearly integrable Hamiltonians, submitted (2017), arxiv link.

                                            —————————————————————————————-

Quá trình đào tạo

 • 2014: Nghiên cứu sau Tiến sỹ tại trường Đại học Jagiellonian, Krakow, Ba Lan
 • 2013: Nghiên cứu sau Tiến sỹ tại trường Đại học Aix-Marseille, Pháp
 • 2012: Tiến sỹ toán học tại trường Đại học Rennes 1- Pháp, loại Xuất sắc
  Người hướng dẫn: GS. Vũ Ngọc San, Đại học Rennes 1
  Tên luận văn: “Monodromy phổ của các toán tử không liên hợp”. (Monodromie spectrale d’opérateurs non auto-adjoints)
 • 2008: Thạc sỹ (Master 2) Toán học cơ bản, Đại học Paris 6- Pháp
 • 2007: Master 1 Toán học và Ứng dụng, Đại học Paris 6- Pháp
 • 2003: Cử nhân Toán học, Đại học Sư phạm Hà Nội
 • 1999: Phổ thông trung học, Trường PTTH chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

Thành tích/Giải thưởng

 • 2018: Khen thưởng Bài báo quốc tế xuất sắc của Viện nghiên cứu cao cấp về Toán và của HVNNVN.
 • 2017: Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
 • 2016: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN& PTNN, Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
 • 2008-2011: Học bổng Tiến sỹ của BGD Pháp, Đại học Rennes 1
 • 2006-2008: Học bổng Thạc sỹ tại Pháp của Bộ Giáo Dục và Đào tạo Việt Nam
 • 2003: Danh hiệu Sinh viên xuất sắc của trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • 1997-1999: Giải nhì Toán học trung học phổ thông tỉnh Nam Định

CV