Hội nghị khoa học “Công nghệ thông tin và ứng dụng”

Hôm này ngày 06/10/2015 trong chuỗi sự kiện chào mừng ngày thành lập khoa Công nghệ thông tin 2005 – 2015. Được sự nhất trí và ủng hộ nhiệt tình của Ban giám đốc Học viện, Ban Khoa học và Công nghệ, Khoa Công nghệ thông tin tổ chức  hội nghị khoa học “Công nghệ thông tin và ứng dụng” tại phòng Hội...

Xem thêm