Hội thảo Nông nghiệp công nghệ cao: Các vấn đề và giải pháp

Nhằm mục tiêu tạo ra sự kết nối các giải pháp và công nghệ giữa các nhà khoa học và doanh nghiệp trong các lĩnh vực nông nghiệp và công nghệ thông tin, từ đóxây dựng và triển khai ứng dụng các công nghệ cao vào nông nghiệp phù hợp hướng phát triển mới của nông nghiệp Việt Nam, Khoa Công nghệ thông tin- Học...

Xem thêm