Một số hình ảnh mít tinh 10 năm ngày thành lập Khoa 10/10

Khoa Công nghệ thông tin đã tổ chức long trọng 10 năm ngày thành lập Khoa 10/10/2015 tại Phòng Hội thảo, nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Ngay từ 7h sáng không khí chuẩn bị, tổ chức đã diễn ra rất hào hứng phấn khởi, mỗi thành viên được giao nhiệm vụ đều cố gắng hoàn thành thật tốt công việc...

Xem thêm