Thông báo tuyển chuyên viên hợp đồng làm trợ lý tổ chức

Khoa Công nghệ thông tin, Học viện Nông nghiệp Việt Nam cần tuyển 01 Chuyên viên hợp đồng làm Trợ lý tổ chức tại Khoa với một số công việc chính như sau: I.     Mô tả công việc –         Làm công tác Tổ chức liên quan đến Cán bộ: Thi đua, khen thưởng, kỷ luật, nâng lương,… –         Làm...

Xem thêm