fita-button
Anh

TS. TRẦN ĐỨC QUỲNH

Bộ môn Toán-Tin ứng dụng – Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 3 Nhà Hành chính, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Điện thoại: (04) …
Email: tdquynh [at] hua.edu.vn
Website: http://vnua.edu.vn//tdquynh/

Bằng cấp và kinh nghiệm Giảng dạy Nghiên cứu khoa học Bài báo Giải thưởng Lý lịch khoa học

Bằng cấp và kinh nghiệm

 • 10/2011, Tiến sĩ ngành khoa học máy tính tại trung tâm nghiên cứu Tin học lý thuyết và ứng dụng(LITA) thuộc Đại học Lorraine(Metz), cộng hòa Pháp.
 • 12/2006, Thạc sĩ ngành toán giải tích tại Đại học sư phạm Hà nội.
 • 6/2003, Cử nhân toán tại Đại học sư phạm Hà nội.

Giảng dạy

 • Các môn học chuyên ngành
 1. Tối ưu hóa
 2. Vận trù học
 • Các môn đại cương
 1.  Giải tích 1
 2.  Giải tích 2
 • Các môn học giảng dạy cho các trường khác
 1. Toán rời rạc, cho sinh viên tin học trường Đại học FPT
 2. Xử lý ảnh vệ tinh, cho sinh viên cao học ngành Hàng không vũ trụ , trường Đại học khoa học công nghệ Hà nội
 3.  Xác suất và thống kê, cho sinh viên ngành kinh tế trường Picardi liên kết với Đại học quốc gia Hà nội

Nghiên cứu khoa học

 • Các hướng nghiên cứu quan tâm
 1. Mô hình và phương pháp tối ưu trong tài chính, quản lý sản xuất
 2. – Tối ưu không lồi: quy hoạch DC, quy hoạch nguyên và hỗn hợp nguyên
 3. – Tối ưu trên đồ thị
 4. – Tối ưu hai mức
 5. Các mô hình toán trong quản lý nông nghiệp và tài nguyên thiên nhiên
 • Dự án đã tham gia
 1. 2009-2010 : Tham gia dự án ‘’Projet émergent CPE Lorrain 2009-2010 Classification et choix de fonds des fonds’’ –  Dự án hợp tác giữa trung tâm nghiên cứu Tin học lý thuyết và ứng dựng LITA với trung tâm nghiên cứu châu âu về kinh tế tài chính và quản lí doanh nghiệp CEREFIGE (Centre européen de recherche en Economie financière et en gestion des entreprises).
 • Dự án đang thực hiện
 1. Đề tài Nafosted Lý thuyết và thuật toán tôi ưu trong giao thông: nghiên cứu mô hình và áp dụng, 2014-2016 (vai trò: thành viên nghiên cứu chính)
 2.  Đề tài cấp trường trọng điểm 2014-2015, Nghiên cứu xây dựng mô hình xác định giá đất (vai trò: chủ nhiệm)

Bài báo

 1. Le Thi Hoai An, Tran Duc Quynh, Solving continuous min max problem for single period portfolio selection with discrete constraints by DCA, in Optimization.
 2.  Le Thi Hoai An, Pham Dinh Tao, Tran Duc Quynh, A DC programming approach for a class of bilevel programming problems and application in portfolio selection, in  Numerical Algebra, Control and Optimization (NACO).
 3. Tran Duc Quynh, Le Thi Hoai An, Kondo Hloindo Adjallah, ”DCA for minimizing the cost and tardiness of preventive maintenance tasks under real-time allocation constraint, LNCS, Volume 5991, pp 410-419.
 4. Tran Duc Quynh, Le Thi Hoai An, A fast and scalable algorithm for a multi-stage manufacturing problem, appeared in the proceeding of the conference IESM 2011.
 5.  Le Thi Hoai An, Tran Duc Quynh, Transfer prices for two-enterprise supply chain optimization by DCA, appeared in the proceeding of the internet conference IPROMS 2010, 15-26 November 2010.
 6. Le Thi Hoai An, Tran Duc Quynh, Kondo Hloindo Adjallah, Minimization of preventive maintenance cost with unequal release dates and tardiness penalties, under realtime and resource constraints, using DCA, revised version to Journal of Industry and Management Optimization.
 7. Le Thi Hoai An, Tran Duc Quynh, Optimizing a multi-stage production/inventory system with bottleneck by DC programming based approaches, revised version to COAP.
 8. Le Thi Hoai An, Tran Duc Quynh, A DC Programming approach for multi-period problem of fair transfer prices and inventory holding policies in two-enterprise supply chains, to appear in JOGO with minor revision.

Giải thưởng

 • 1999, Đạt giải 3 kì thi học sinh giỏi khối chuyên toán tỉnh Hà Tây.
 • 2001, Giấy khen cho sinh viên giỏi trường Đại học sư phạm Hà nội năm học 2000-2001.
 • 2002, Giấy khen cho dinh viên giói trường Đại học sư phạm Hà nội năm học 2001-2002.

Lý lịch khoa học

Các lớp đang giảng giảng dạy năm 2014-2015

 

ĐIỂM CHUYÊN CẦN VÀ GIỮA KÌ (TUH): BoMon_TH2004_01,BoMon_TH2004_02

ĐIỂM CHUYÊN CẦN VÀ GIỮA KÌ (GT2): BoMon_TH01005_01

CNTT K59, BT_GT2_Tong_hop

Vận trù học  (K56) BaiTapLon_VanTru_2014 C3_CacMoHinhMang, C3_BaiToanLuongVoiChiPhiNhoNhat, C4_MoPhong, C5_PhanTichMarkov, Dethi_VTH-2012

Tối ưu hóa  (K57) BaiTapLon_ToiUucvx_usrguideTaiLieu_cplexDe thi TUH-2012Giua-Ki_TUH_2014