fita-button

Tran

anh-dthuyen

ThS. TRẦN TRUNG DŨNG

Bộ môn Toán – Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 3 Nhà Hành chính, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Điện thoại: (04) …
Email: ttdung [at] hua.edu.vn
Website: http://vnua.edu.vn//ttdung/

Bằng cấp và kinh nghiệm Giảng dạy Nghiên cứu khoa học Bài báo Giải thưởng Lý lịch khoa học

Bằng cấp và kinh nghiệm

  • Thạc sỹ Toán học chuyên ngành Đại số(2010)
  • Thạc sỹ Thống kê chuyên ngành Thống kê sinh học (2015)

Giảng dạy

  1. Đại số tuyến tính
  2. Toán cao cấp
  3. Giải tích
  4. Xác suất thống kê

Nghiên cứu khoa học

  • Thống kê sinh học

Bài báo

  • Publication item here, content here

Giải thưởng

  • Academic honor item here…