Liên hệ thông tin tuyển sinh

Mọi thông tin chi tiết về tuyển sinh năm 2020 liên hệ theo địa chỉ: P316- Nhà hành chính- Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Số điện thoại: (04)62 617 701