Công nghệ phần mềm (hướng nghề nghiệp)

Công nghệ phần mềm (hướng nghề nghiệp)

Thông tin chi tiết chuyên ngành Công nghệ phần mềm ( hướng nghề nghiệp)

1. Mục tiêu đào tạo

– Đào tạo kĩ sư chuyên ngành Công nghệ phần mềm có phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn vững vàng và có sức khoẻ tốt phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và đất nước.

– Có thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, biết làm việc độc lập và theo nhóm, có khả năng hợp tác và quản lí nguồn lực.

– Nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Công nghệ phần mềm: quy trình xây dựng, quản lý và bảo trì hệ thống phần mềm; phân tích, thiết kế và quản lý các dự án phần mềm.

– Tổ chức thực hiện và quản lý được các công việc trong lĩnh vực công nghệ phần mềm, có khả năng xây dựng mô hình và áp dụng các nguyên tắc của công nghệ phần mềm vào thực tế.

 chuyên ngành công nghệ phần mềm hướng nghề nghiệp

2. Các kỹ năng, kiến thức được trang bị

– Có khả năng đọc hiểu các tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành CNTT.
– Có khả năng vận dụng tốt các kiến thức về cơ sở dữ liệu, phân tích thiết kế hệ thống, ngôn ngữ lập trình liên quan tới lĩnh vực công nghệ phần mềm.
– Áp dụng tri thức thiết kế website, quản lý dự án để nhận biết, phân tích và giải quyết sáng tạo, hiệu quả những vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng và phát triển phần mềm máy tính.
– Có khả năng thiết kế, phát triển và đánh giá chất lượng các hệ thống máy tính về phần cứng và phần mềm, hệ thống điều khiển…
– Có năng lực triển khai ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực hoạt động đời sống.
– Có khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả trong nhóm.
– Nhận thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn và có kỹ năng để duy trì, cải thiện các kỹ năng mềm.

3. Cơ hội việc làm

Về hồ sơ nghề nghiệp: Học viên tốt nghiệp có thể lựa chọn các nghề sau:
– Lập trình viên
– Thiết kế và quản trị website
– Chuyên viên kiểm thử phần mềm
– Xây dựng và Quản lý dữ liệu
– Quản lý dự án
– Lập trình phát triển game
– Kỹ thuật máy tính

Xem thêm: tin tức, tuyển sinh 2018, tổ hợp môn xét tuyển đại họcchỉ tiêu và xét chọn chuyên ngành
công nghệ thông tinhệ thống thông tinmạng máy tính và webtoán-tin ứng dụng.