Mạng máy tính và Web (hướng nghề nghiệp)

Tổng quan về Mạng máy tính và Web (hướng nghề nghiệp)

Thông tin chi tiết về chuyên ngành Mạng máy tính và web

1. Mục tiêu đào tạo mạng máy tính và web

Đào tạo kĩ sư chuyên ngành Mạng máy tính và Web thuộc ngành Công nghệ thông tin có phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn vững vàng và có sức khoẻ tốt phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và đất nước. Có thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, biết làm việc độc lập và theo nhóm, có khả năng hợp tác và quản lí nguồn lực. Nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Mạng máy tính và Web: Phân tích, thiết kế, cài đặt, bảo trì cũng như quản lý và khai thác các hệ thống mạng truyền thông máy tính. Sử dụng các công cụ phục vụ thiết kế, đánh giá hoạt động hệ thống mạng máy tính. Có khả năng thiết kế, quản trị website và phát triển ứng dụng web.

mạng máy tính và webMạng máy tính và web

2.  Mạng máy tính và web học gì ?

Về hồ sơ năng lực: Sau khi học xong chương trình này, học viên có khả năng để:

– Có khả năng đọc hiểu các tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành CNTT, có khả năng sử dụng Tiếng Anh tốt trong các hoạt động liên quan đến nghề nghiệp được đào tạo.
– Nhận biết các vấn đề xã hội, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt và hànhđộng/cư xử hợp lý.
– Vận dụng được các kiến thức cơ bản về kiến trúc của mạng Internet và nguyên lý hoạt động của các giao thức trong mạng Internet vào giải quyết các vấn đề liên quan đến an toàn thông tin, an ninh, bảo mật và khai thác hiệu quả các mạng truyền thông.
– Áp dụng tri thức mạng máy tính và truyền thông, thiết kế website, quản lý dự án để nhận biết, phân tích và giải quyết sáng tạo, hiệu quả những vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng và phát triển phần mềm máy tính.
– Có năng lực triển khai ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực hoạt động đời sống.
– Có khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả trong nhóm.
– Nhận thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn và có kỹ năng để duy trì, cải thiện các kỹ năng mềm.

3. Cơ hội việc làm mạng máy tính và web

Về hồ sơ nghề nghiệp: Học viên tốt nghiệp có thể lựa chọn các nghề sau:
– Lập trình viên
– Thiết kế và quản trị website
– Xây dựng và Quản lý dữ liệu
– Quản lý dự án
– Quản trị mạng
– Lập trình phát triển game
– Kỹ thuật máy tính

Xem thêm: tin tức, tuyển sinh 2018, tổ hợp môn xét tuyển đại họcchỉ tiêu và xét chọn chuyên ngànhcông nghệ phần mềmcông nghệ thông tincông nghệ phần mềm- hướng nghề nghiệpmạng máy tính và webhệ thống thông tin, toán-tin ứng dụng.