Toán-Tin ứng dụng (hướng nghề nghiệp)

Chuyên ngành Toán – Tin ứng dụng (hướng nghề nghiệp)

Thông tin chi tiết chuyên ngành Toán- tin ứng dụng

1. Mục tiêu đào tạo

– Đào tạo kĩ sư chuyên ngành Toán tin ứng dụng thuộc ngành Công nghệ thông tin có phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn vững vàng và có sức khoẻ tốt phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và đất nước.

– Có thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, biết làm việc độc lập và theo nhóm, có khả năng hợp tác và quản lí nguồn lực.

– Nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về cơ sở toán học của chuyên ngành.

– Người học có khả năng tư duy về logic toán học để giải quyết các bài toán quan hệ rời rạc trong Tin học và ứng dụng trong thực tế.

– Người học có khả năng vận dụng các kiến thức và kỹ năng lý luận toán học để hỗ trợ công tác phân tích, nghiên cứu, đánh giá, dự báo, tối ưu hoá các vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

chuyên ngành toán tin ứng dụngToán tin ứng dụng

2. Kỹ năng, kiến thức được đào tạo

– Có khả năng đọc hiểu các tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành CNTT.

– Có khả năng sử dụng Tiếng Anh tốt trong các hoạt động liên quan đến nghề nghiệp được đào tạo.
– Có khả năng phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống tính toán, thông tin quản lý, các chương trình phần mềm ứng dụng để giải quyết các vấn đề Toán học và Tin học nảy sinh trong thực tiễn.
– Có khả năng thiết kế, phát triển và đánh giá chất lượng các hệ thống máy tính về phần cứng và phần mềm, hệ thống thông tin quản lý, hệ thống điều khiển…
– Xây dựng và phát triển các dự án, các hệ thống cũng như các giải pháp, các sản phẩm ứng dụng Toán học và Công nghệ thông tin theo nhu cầu thực tế của một số bài toán khoa học – kỹ thuật, Kinh tế, Tài chính, Quản lý.
– Có khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả trong nhóm.
– Nhận thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn và có kỹ năng để duy trì, cải thiện các kỹ năng mềm.

3. Cơ hội việc làm

Về hồ sơ nghề nghiệp: Học viên tốt nghiệp có thể lựa chọn các nghề sau:
– Lập trình viên
– Thiết kế và quản trị website
– Chuyên viên kiểm thử phần mềm
– Xây dựng và Quản lý dữ liệu
– Quản lý dự án
– Lập trình phát triển game
– Kỹ thuật máy tính

Xem thêm: tin tức, tuyển sinh 2018, tổ hợp môn xét tuyển đại họcchỉ tiêu và xét chọn chuyên ngànhcông nghệ thông tinhệ thống thông tincông nghệ phần mềm- hướng nghề nghiệpmạng máy tính và webcông nghệ phần mềm.