fita-button

ThS. ĐÀO HẢI YẾN

Bộ môn Vật lý – Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 3 Nhà Hành chính, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Điện thoại: (04) …
Email: dhyen@vnua.edu.vn
Website: http://vnua.edu.vn//dhyen/

Bằng cấp và kinh nghiệm Giảng dạy Nghiên cứu khoa học Bài báo Giải thưởng Lý lịch khoa học

Bằng cấp và kinh nghiệm

  • Cử nhân Vật lý, Đại học Sư phạm Hà Nội.
  • Thạc sĩ Vật lý, Đại học Sư phạm Hà Nội.
  • Công tác tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam từ năm 2006 đến nay.

Giảng dạy

  1. Giảng dạy Vật lý đại cương cho khối ngành Nông – Lâm – Ngư nghiệp,
  2. Giảng dạy Vật lý đại cương A1 cho khối ngành Cơ khí – Kĩ thuật điện tử.
  3. Giảng dạy thực hành Vật lý đại cương A1, A2.

Nghiên cứu khoa học

  1. Hướng nghiên cứu chính: Vật lý lý thuyết, Vật liệu điện.
  2. Nghiên cứu chiếu bức xạ cực tím chữa bệnh còi xương ở gà (2012).
  3. Nghiên cứu ứng dụng năng lượng bức xạ gamma trong điều trị khối u (2014).
  4. Ứng dụng ánh sáng phân cực (2018).