fita-button

TS-GVC. PHAN THỊ THU HỒNG

Bộ môn Khoa học máy tính – Khoa Công nghệ Thông tin – Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 3 Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội – Việt Nam

Email: ptthong [at] vnua.edu.vn

Website: http://vnua.edu.vn//ptthong/

Bằng cấp và kinh nghiệm Giảng dạy Nghiên cứu khoa học Bài báo Giải thưởng Lý lịch khoa học

Bằng cấp và kinh nghiệm

 • 10/2018 Tiến sĩ  ngành tự động hóa, khoa học máy tính, xử lý ảnh và xử lý tín hiệu trường đại học Littoral, Calais, France
 • 6/2010 Thạc sĩ ngành công nghệ thông tin và Web (TIWe) trường đại học Claude-Bernard Lyon 1, France
 • 6/2004 Cử nhân ngành Toán tin ứng dụng, trường đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà nội, Việt Nam

Giảng dạy

 1. Trí tuệ nhân tạo
 2. Học máy
 3. Xử lý ảnh
 4. Quản trị mạng cho sinh viên ngành CNTT, QLTT (Bài giảngTài liệu tham khảo)
 5. Mạng máy tính (Slides bài giảngTài liệu tham khảoSlides tiếng việt  version 6)

Nghiên cứu khoa học

      Lĩnh vực nghiên cứu

 • Xử lý và dự báo chuỗi thời gian
 • Xử lý tín hiệu, xử lý ảnh
 • Học máy
 • Trí tuệ nhân tạo
 • Khai phá dữ liệu
 • Ứng dụng CNTT giải quyết các vấn đề trong nông nghiệp.

      Các đề tài nghiên cứu khoa học

 • Năm 2021-2023: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 vào quản lý sản xuất sản phẩm mật ong phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng trong nước”. Đề tài KC 4.0. Vai trò: chủ nhiệm đề tài.
 • Năm 2021-2023: “Nghiên cứu phát triển hệ thống thông minh hỗ trợ chẩn đoán tổn thương đường tiêu hóa trên bằng hình ảnh nội soi”. Đề tài KC4.0. Vai trò: thành viên chính
 • Năm 2020-2022: “Nghiên cứu xây dựng mô hình chuyển đổi số cho trường học thông minh”. Đề tài KC 4.0. Vai trò: thành viên chính.
 • Năm 2020: “Xây dựng mô hình quy hoạch tích hợp vùng trồng bưởi Thanh Trà và sen trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”. Đề tài cấp Học viện trọng điểm. Vai trò: thành viên.
 • Năm 2020: “Xây dựng cơ sở dữ liệu một số loại bệnh trên gà”. Đề tài cấp Học viện. Vai trò: thành viên.
 • Năm 2020-2022, “Hình thành và phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ tại cơ sở giáo dục đại học trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp”; Mã số dự án: TTKHCN.DA.16-2018. Vai trò: thành viên chính
 • Năm 2018-2020:  “Nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nhận dạng, hỗ trợ dự báo, cảnh bảo một số hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại Việt Nam”. Đề tài cấp quốc gia. Vai trò: thành viên.
 • Năm 2015-2016: “Nghiên cứu phân lớp dữ liệu biểu hiện gen sử dụng mô hình rừng ngẫu nhiên”. Đề tài cấp Học viện. Vai trò: Chủ nhiệm đề tài.
 • Năm 2014-2016: “Đánh giá chất lượng hạt thóc giống sử dụng các kĩ thuật xử lý ảnh và thị giác máy tính”. Đề tài Việt Bỉ. Vai trò: Thành viên.
 • Năm 2014 – 2015: “Ứng dụng kỹ thuật học máy trong phân tích dữ liệu SNP”. Đề tài cấp Trường. Vai trò: Thành viên.
 • Năm học 2014-2015: “Nghiên cứu các kỹ thuật thiết kế và phát triển web cho mobile và triển khai ứng dụng cho website Khoa CNTT và Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội”. Đề tài cấp Trường. Vai trò: Thành viên.
 • Năm học 2012-2013: “Tìm hiểu, xây dựng hệ thống elearning: Tùy chỉnh các măt khác nhau của nguồn tài nguyên đề xuất cho người học dựa trên hồ sơ người học (Bước 1)”. Đề tài cấp Trường. Vai trò : Chủ nhiệm đề tài.
 • Năm học 2007-2008: “Xây dựng phần mềm trực tuyến giải quyết một số bài toán tin sinh học phân tử phục vụ giảng dạy tin sinh học và nghiên cứu ứng dụng trong chọn tạo giống. Đề tài cấp bộ. Vai trò: Thành viên

       Một số nghiên cứu khác

 • Đề xuất một kiến trúc cho hệ thống bảo trì phân tán ngữ nghĩa và hợp tác  (Proposition d’une architecture distribuée sémantique et coopérative de maintenance). Đề tài luận văn thạc sĩ  tại Đại học Claude-Bernard Lyon 1, France
 • Tích hợp hồ sơ người học từ bảng tính – Dự án PERLEA, module TORNARD. Đề tài thực tập thạc sĩ năm 1 tại  Đại học Claude-Bernard Lyon 1, France

         Phát triển phần mềm/ Package

 • DTWBI: Điền đẫy dữ liệu thiếu cho chuối thời gian một chiều dựa trên phương pháp căn chỉnh thời gian động (DTW)
 • DTWUMI: Điền đẫy dữ liệu thiếu cho chuối thời gian đa chiều dựa trên phương pháp căn chỉnh thời gian động (DTW)
 • FSMUMI: Điền đẫy dữ liệu thiếu cho chuối thời gian đa chiều áp dụng lý thuyết mờ

       Luận văn tiến sĩ

 • Elastic matching for classification and modelisation of incomplete time series (https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02001195/file/These_PHAN_Thi_Thu_Hong.pdf)

Bài báo

Tạp chí quốc tế

 • Bui Quoc Lap*, Nguyen Hoai Nam, Bui Thi Kim Anh, Trinh Thi Thuy Linh, Le Xuan Quang, Vu Duc Toan, Bui Thi Thanh Hang,  Sandhya Babel, Thi-Thu-Hong Phan*, ” Monitoring Water Quality in Lien Son Irrigation System of Vietnam and Identification of Potential Pollution Sources by Using Multivariate Analysis”, Water, Air and Soil Pollution, Online April 2021. Doi: https://doi.org/10.1007/s11270-021-05137-9
 • Thi-Thu-Hong Phan*, Xuan Hoai Nguyen, “Combining Statistical Machine Learning Models with ARIMA for Water Level Forecasting: The Case of the Red River”, Advances in Water Resources, Online June 2020. DOI: 10.1016/j.advwatres.2020.103656
 • Thi-Thu-Hong Phan, Emilie Poisson Caillault, Alain Lefebvre, André Bigand, “Dynamic Time Warping-based imputation for univariate time series data”, Pattern Recognition Letters. Available online 16 August 2017. In Press. DOI: 10.1016/j.patrec.2017.08.019
 • Thi-Thu-Hong Phan, André Bigand, Emilie Poisson Caillault, “A New Fuzzy Logicbased Similarity Measure applied to Large Gap Imputation for Uncorrelated Multivariate Time Series”, Applied Computational Intelligence and Soft Computing.  Available online August 2018. DOI: 10.1155/2018/9095683

Chương sách

 • Phan TTH., Poisson Caillault É., Bigand A. (2020) eDTWBI: Effective Imputation Method for Univariate Time Series. In: Le Thi H., Le H., Pham Dinh T., Nguyen N. (eds) Advanced Computational Methods for Knowledge Engineering. ICCSAMA 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1121. Springer, Cham

Hội thảo quốc tế

 • Thi-Thu-Hong Phan, “Machine Learning for Univariate Time Series Imputation”, 3rd International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition. MAPR 2020, October 8-9, 2020, Hanoi, Vietnam.
 • Thi-Thu-Hong Phan, Emilie Poisson Caillault, André Bigand, “Comparative Study on Univariate Forecasting Methods for Meteorological Time Series”, 26th European Signal Processing Conference. Eusipco 2018. September 3-7, 2018, Rome, Italy.
 • Thi-Thu-Hong Phan, Emilie Poisson Caillault, Alain Lefebvre, André Bigand, “DTWApproach For Uncorrelated Multivariate Time Series Imputation”, IEEE International Workshop on Machine Learning for Signal Processing. MLSP 2017. September 25-28, 2017 Roppongi, Tokyo, Japan. DOI: 10.1109/MLSP.2017.8168165
 • Thi-Thu-Hong Phan, Emilie Poisson Caillault, Alain Lefebvre, André Bigand, “Which DTW Method Applied to Marine Univariate Time Series Imputation”, OCEANS 2017 MTS/IEEE, Aberdeen, Scotland, 06/2017. DOI: 10.1109/OCEANSE.2017.8084598
 • Thi-Thu-Hong Phan, Emilie Poisson Caillault, André Bigand, “Comparative Study on Supervised Learning Methods for Identifying Phytoplankton Species”, 2016 IEEE Sixth International Conference on Communications and Electronics (IEEE ICCE 2016).  July 27 – 29, 2016. Ha Long, Vietnam. DOI: 10.1109/CCE.2016.7562650
 • Phan. T.T.H , Tran T.T.H , Le T.L., Vo T.H., Vu H., and Nguyen T. T., “Comparative study on vision based rice seed varieties identification”, in 2015 Seventh International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE), Ho Chi Minh City, Vietnam, Oct. 2015.

Hội thảo trong nước

 • Emilie Poisson Caillault, Kelly Grassi, Thi Thu Hong Phan, Camille Dezecache, Jean Prygiel, Alain Lefebvre, “DTWBI & uHMM R-packages for multivariate time series preprocessing and interpretation”, 26th Earth Science Meeting, 22-26 October 2018, Lille, France.
 • Emilie Poisson Caillault, Camille Dezecache, Thi Thu Hong Phan, Kelly Grassi, Jean Prygiel, and Alain Lefebvre, “Data completion, characterization of environmental states and dynamics using multiparameter time series: DTWBI, DTWUMI and uHMM R-packages”, 2nd General Assembly of JERICO-NEXT, Galway, Ireland, 24-27 September, 2018.
 • Lefebvre A., Grassi K., Phan T.T.H., Devreker D., Bigand A., Poisson-Caillault E., 2018, “Automated tools for analyzing outputs of automated sensors: High frequency Data”, Third JERICO-NEXT Workshop on Phytoplankton Automated Observation. March 19-21, 2018 – M.I.O., Marseille, France.
 • Grassi K., Phan T.T.H., Poisson-Caillault E., Bigand A., Devreker D., Lefebvre A., “Results from measurements in the eastern English Channel : MAREL Carnot station”, Third JERICO-NEXT Workshop on Phytoplankton Automated Observation. March 19-21, 2018 – M.I.O., Marseille, France.
 • Caillault-Poisson E., Lefebvre A., Hébert P.A., Phan, T.T.H., Ternynck P., Marson Q., Rizik A., Wacquet G., Artigas F., Bigand A, “Méthodologie(s) du traitement du signal à la classification/modélisation pour la compréhension de la dynamique des efflorescences phytoplanctoniques”, Journée du CPER MARCO, 26 juin 2017, Boulogne sur Mer, France.
 • Caillault-Poisson E., Phan, T.T.H., Rizik A., Ternynck P., Bigand A, Lefebvre A, “New developments to fill the gap in high frequency data series and to integrate knowledge in Markov modeling of phytoplankton dynamics”, EEC’2017: The Eastern English Channel Conference, Wimereux, 06/06/2017, France.

Tạp chí trong nước

 • Phan Thị Thu Hồng, “So sánh một số phương pháp xử lý dữ liệu thiếu cho chuỗi dữ liệu thời gian một chiều, Tạp chí KH Nông nghiệp Việt Nam, 2021, tập 19, số 4: 452-461.
 • Trần Thị Thu Huyền, Phan Thị Thu Hồng, Phạm Quang Dũng, Đặng Hữu Anh, Lưu Phấn Thoáng, “Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu hình ảnh một số loại bệnh trên gà“. Tạp chí KH Nông nghiệp Việt Nam, 2021, tập 19, số 4: 473-485.
 • Phan Thị Thu Hồng, Nguyễn Thị Thủy, “Đánh giá các kỹ thuật lựa chọn đặc trưng cho bài toán phân loại biểu hiện gen,” Tạp chí KH Nông nghiệp Việt Nam, 2016, tập 14, số 3: 461-468.
 •  Phan Thi Thu Hong, Tran Thi Thanh Hai, Le Thi Lan, Vo Ta Hoang, Nguyen Thi Thuy, “Identification of seeds of different rice varieties using image processing and computer vision techniques,” Tạp chí Khoa học và Phát triển, 2015, tập 13, số 6: 1036-1042
 • Vũ Thị Lưu, Trần Thị Thu Huyền, Phan Thị Thu Hồng, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thị Thủy, “Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống tra cứu các giống lúa phổ biến ở việt nam,” Tạp chí Khoa học và Phát triển, 2015, tập 13, số 5: 81 3-824
 •  Phạm Quang Dũng, Phan Thị Thu Hồng, Trần Thị Thu Huyền, Vũ Thị Lưu, Phương pháp thiết kế web đáp ứng và ứng dụng vào thiết kế website khoa công nghệ thông tin,” Tạp chí Khoa học và Phát triển, 2015, tập 13, số 4: 645-656
 • Nguyễn Văn Hoàng, Phan Thị Thu Hồng, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Thị Thủy, “Phương pháp lấy mẫu thuộc tính mới trong rừng ngẫu nhiên cho phân tích dữ liệu SNP,” Tạp chí Khoa học và Phát triển,  2015, tập 13, số 2: 301 -307
 • Phan Thị Thu Hồng, Nguyễn Văn Hoàng, “Mô hình hồ sơ người học – một tiếp cận tổng thể,” Tạp chí Khoa học và Phát triển, 2013, tập 11 số 8.
 • S. Jean-Daubias, T.T.H. Phan (2011). Différents niveaux de modélisation pour des profils d’apprenants. Rapport de recherche RR-LIRIS-2011-009, Soumis à EIAH 2011 – Environnements Informatique pour l’Apprentissage Humain.
 • Nguyễn Thị Thảo, Vũ Thị Lưu, Phan Thị Thu Hồng, “Nghiên cứu xây dựng hệ thống tự động nhận dạng biển số xe”, trong hội thảo khoa học “Nữ cán bộ viên chức năm 2012”, p.250, 10/2012

Giải thưởng

Lý lịch khoa học