fita-button
GiangPicture

ThS. HOÀNG THỊ THANH GIANG

Bộ môn Toán, Khoa Công nghệ thông tin, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: phòng 313A, Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp VN
Điện thoại: (0084) 38 6978 345
Email: httgiang [at] vnua.edu.vn
Website: https://fita.vnua.edu.vn/httgiang/

Quá trình đào tạo Giải thưởng Giảng dạy Lĩnh vực quan tâm Đã công bố

Quá trình đào tạo

 • Nhận bằng Cử nhân Toán học (Hệ Cử nhân Chất Lượng Cao), Đại học Sư phạm Hà Nội, 2003
 • Nhận bằng Thạc sỹ Toán học, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2007

Giải thưởng

 • Đạt giải ba Học sinh giỏi quốc gia lớp 12 môn Toán, 1999
 • Đạt giải khuyến khích của Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ về giải bài toán hay, 1999
 • Được cử đi làm nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Tổng hợp Greifswald, CHLB Đức bằng học bổng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2010

Giảng dạy

 • Đại số tuyến tính
 • Giải tích 1, 2
 • Xác suất thống kê
 • Phương pháp tính
 • Phân tích số liệu

Lĩnh vực quan tâm

 • Cấu trúc đồ thị

Đã công bố

 1. H. T. T. Giang. Cơ sở Toán học của Hệ công dồn “mùi” cải tiến. Tạp chí Khoa học và Phát triển, số tiếng anh thứ 2, 2009
 2. H. T. T. Giang. Đề tài: Cơ sở Toán học và ứng dụng Xây dựng một số Thuật toán trong Mã hóa Thông tin, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, 2006. Kết quả nghiệm thu tốt